משפטים- אפילו צער מועט

"סיפור מרגש לפרשת משפטים". בדבר הזהירות הנדרשת מלצער כל אדם באשר הוא ובפרט אם מדובר ביתום או אלמנה כדברי רש"י: לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם...

אפילו צער מועט

 

"כל אלמנה ויתום לא תענון "

 

 מבאר רש"י:

הוא הדין לכל אדם אלא שדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח ודבר מצוי לענותם.

 

ר' ירוחם ליבוביץ זצ"ל מצטט את המכילתא שמביאה מקרה שממחיש עניין זה: המכילתא מספרת שכאשר הוציאו את ר' ישמעאל ור' שמעון כדי להורגם, היה ר' ישמעאל בוכה בדמעות שליש.

 

שאלו ר' שמעון חברו: "מה קרה על מה אתה בוכה? עוד כמה רגעים לוקחים אותך לגן עדן עליון של הרוגי מלכות, ותהיה עם צדיקים קדושי עליון, ואתה בוכה?!"

 

אמר לו: "אני בוכה בגלל שאנו נהרגים כמו שופכי דמים ומחללי שבתות, הורגים אותנו כמו רוצחים שפלים. איך זה יכול להיות?!"

 

אמר לו ר' שמעון: אולי פעם אחת היית באמצע האוכל, או שהיית ישן, ובאה אליך אישה לשאול שאלה, והשמש שלך אמר שאתה ישן או אוכל, והמתינה לך כמה דקות ונגרם לה צער, והתורה אמרה: "כל אלמנה ויתום לא תענון". ולאו דווקא אלמנה ויתום אלא כל אדם. הקב"ה מקפיד וכואב לו והוא נוקם במי שגורם צער לבריות ואפילו בלי כוונה.

 

שמע זאת ר' ישמעאל ונחה דעתו. עכשיו הבין על מה צורת העונש הנורא שהוא מקבל. כי ודאי במשך חייו, קרה פעם שאיזו אישה או איש התעכבו כמה דקות.

 

והדברים נוקבים מאוד, אם גרימה מועטה של עינוי יכולה להביא לידי עונש כה חמור על אחת כמה וכמה שעינוי קשה יותר יוביל לעונש קשה.

 

רואים מכאן עד כמה אדם חייב להיזהר בכל דבריו ומעשיו, בכל עת, שלא לגרום למישהו צער, כאב וסבל.

 

וכפי שיעיד המעשה הבא:

הגאון הצדיק ר' שמואל אהרון יודלביץ זצ"ל (אביו של ר' שבתאי זצ"ל) היה נואם בחסד ודבריו היוצאים מהלב השפיעו על רבים ליישר אורחותיהם.

 

כאשר הרב של בתי הורדנא נפטר, באו הגבאים והמתפללים וביקשוהו שיאמר דברי כיבושין לפני 'כל נדרי' הייתה זו הזדמנות פז שאין דוגמתה, מנין שלם רוצים להתחזק ולקבל קבלות. איזה זיכוי הרבים נפלא הרי זו זכות עצומה עבורו ליום הדין!

 

אך ר' שמואל סירב! ולא הועילו כל הבקשות וההפצרות. הוא גם לא נימק את הסירוב.

 

ואולם לאחר התפילה כשנשאל לסיבת סירובו נענה ואמר: ידעתי שהייתי יכול לעורר את הציבור לבכי ותשובה, ואולם היה שם בכי אחד שאותו לא רציתי! בכל שנה הרב היה דורש ומעורר לתשובה, השנה הוא נפטר.

 

אבל הרבנית, אלמנתו, מתפללת בעזרת נשים. וכשתשמע מישהו אחר דורש במקומו, ודאי תזכור בדרשתו של בעלה המנוח ותזכור היעדרותו, ומקור דמעותיה יפתח...


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏