תרומה- המשכן ובריאת העולם

"דבר תורה לפרשת תרומה". כיצד הדברים במשכן נעשו בזיקה לבריאת העולם בכל יום מימות השבוע בששת ימי בראשית נברא בו משהו שכנגדו יש משהו במשכן המסמל אותו "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי"...

המשכן וכליו נעשו כנגד בריאת העולם – ששת ימי המעשה:


יום א' נבראו שמים וארץ – "נוטה שמים כיריעה

ובמשכן כתוב "ועשית יריעות עיזים".


יום ב' נברא הרקיע וכתוב: "ויהי מבדיל בין מים למים" 

במשכן הייתה הפרוכת: "והבדילה הפרוכת בין הקודש לקודש הקדשים"


יום ג'  ציווה ה': "יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה" 

כנגד זה נעשה הכיור "ונתת שמה מים"


יום ד'  נבראו המאורות – השמש 

כנגד זה הייתה המנורה שהפיצה אור במשכן


יום ה'  נבראו העופות ובעלי הכנף 

כנגד זה נעשו הכרובים: "והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה סוככים בכנפיהם על הכפורת"


יום ו'  נברא אדם הראשון 

וכנגדו הכהן הגדול משרת במשכן


אם כן יוצא שהמשכן וכליו הם כנגד בריאת העולם
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏