בשלח- הזיווג וקריעת ים סוף

"שבת בשלח וורט לשבת חתן" מהי ההשוואה בין זיווגו של אדם לקריעת ים סוף? ביאור נפלא של הספר "עולמו של אבא"... מתאים גם כ- "דבר תורה לשבע ברכות ופרשת בשלח".

הזיווג וקריעת ים סוף

 

"ויבקעו המים"

 

הגמרא במסכת סוטה דף ב' משווה את הזיווג לקריעת ים סוף:

"וקשין לזווגן כקריעת ים סוף".

 

נשאלת השאלה:

מה ראו חז"ל להשוות בין זיווג לקריעת ים סוף?

 

בספר "עולמו של אבא" מאיר את מאמר הגמרא באופן הבא:

לא פעם קורה שבחור מבטל שידוך, אף שהשידוך הגון מכל הבחינות בכל זאת הבחור דוחה אותו ובשום אופן אינו מוכן לשמוע...

והנה כעבור שנה או שנתיים שוב מציעים לבחור זה את אותו השידוך, הוא כבר מעוניין ואפשר לאחל מזל טוב.

 

כך גם קרה בקריעת ים סוף:

עם ישראל כבר התקדמו לכיוון הים סוף, אך שבו על עקבותיהם (כמו שנאמר דבר אל בני ישראל וישובו), ושוב חזרו והתקדמו לכיוון הים עד שחצו אותו...

 

לכך השוו חז"ל את זיווגו של אדם לקריעת ים סוף.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏