בשלח- מי שמאמין לא מתלונן!

"פרשת בשלח סיפור". ביאורו הנפלא של ה'חפץ חיים' על דרך היצר לפתות את האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך רוח, אלא ממהר הוא להתלונן... עם סיפור שממחיש שמי שלא מאמין רק מתלונן...

מי שמאמין לא מתלונן!

 

"ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה... וילונו העם וגו'"

 

ה"חפץ חיים" עורר מפסוקים אלו להתבונן על דרכי פיתוי היצר הרע:

למרות שבני ישראל לא היו רחוקים מאילים, ששם היו 12 מעינות מים, בכל זאת לא המתינו, ומיד: "וילונו על משה לאמור מה נשתה"

 

וכן היום, דרך היצר לפתות את האדם שצריך פרנסתו מיד תוך זמן קצר, ואין לו בטחון ואורך רוח, אלא ממהר הוא להתלונן. נאמר בירמיה (פרק יז-ז): "ברוך הגבר אשר יבטח בד' והיה ה' מבטחו", כלומר שהבוטח באמת ובלב שלם בהשם יתברך, אזי "והיה ד' מבטחו" ה' יתברך יהיה מבטחו ולא יירא מכל דבר רע.

 

בספר 'פרנסה טובה' מובא סיפור שימחיש מהי אמונה שלימה:

מסופר על טייח עני, שהקשיב לדרשתו של רבי ישראל מסלנט זצ"ל על מעלתה של מידת הביטחון.

לאחר הדרשה, ניגש הטייח אל רבי ישראל, ובתום לבו שאלו: "אם אבטח בהקב"ה שאקבל עשרת אלפים רובלים אכן אקבלם?!"

 

"בוודאי", השיב רבי ישראל. "אני ערב לכך!".

 

עזב אפוא הטייח את עבודתו, ושיקע עצמו בבית המדרש. שם למד חומש ואמר תהלים, וכל כולו ציפייה לעשרת אלפי הרובלים שיבואו.

כך חלפו כמה שבועות, והכסף בושש לבוא. מביתו של הטיח כלתה הפרוטה, וילדיו רעבו ללחם...

 

החליט האיש לפנות אל רבי ישראל ולברר, מדוע לא נתקיימה עדיין ההבטחה.

 

שמע רבי ישראל לדבריו והשיב, כי מאמין הוא שהטייח אכן יקבל את הכסף, ואולם המשיך: "אם פקעה סבלנותך, מוכן אני לערוך חליפין עמך. אתן לך עתה חמשת אלפים רובלים, וכשתקבל את עשרת האלפים תתנם לי".

 

בשמחה רבה הסכים הטייח להצעה...

 

פני הרבי השתנו ואז גער בו רבי ישראל ואמר לו: "אם מוכן אתה להחליף עשרת אלפים רובלים בחמשת אלפים, משמע אין בך בטחון מלא שבאמת תקבלם, ואם אין לך בטחון אל תצפה לקבלם!"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏