בשלח- לא לפגוע במי שהטיב לך!

"חידוש לפרשת בשלח". המוסר השכל של החתם סופר מכך שהתורה מציינת לסיבת יציאתם של בני ישראל חמושים ממצרים ומדוע לא עשו עם כלי הנשק שלהם מאומה?! "מוסר לפרשת בשלח"

לא לפגוע במי שהטיב לך!

 

"וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים"

 

רש"י מבאר: "וחמושים" - מזוינים.

 

שואל החתם סופר בספרו תורת משה:

מה בא הפסוק ללמדנו? מה זה משנה אם עלו מזוינים או לא?!.

ועוד אם אכן היו עם כלי נשק, מדוע לא השתמשו בכלי הנשק שלהם בעמדם על הים, בכדי להילחם במצרים?!

והרי ידוע שאין הקב"ה עושה ניסים לחינם ("לא עביד קוב"ה ניסא למגנא"), ולשם מה קרע את הים וניער את פרעה, בעוד שיכלו ישראל להרגם בכלי הנשק שהיו ברשותם?!

 

משיב 'החתם סופר':

מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה. שאף שיש בידם כלי נשק, אינו מדרך המוסר שהם יהרגו את המצרים בעצמם, שכן "בירא דשתית מיא מיניה לא תישדי ביה קלא", - בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן.

 

לאחר שהתגוררו במצרים כל כך הרבה שנים, מצד הכרת הטוב, עדיף לשנות הטבע, ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו ישראל בעצמם במצרים...

 

וכדי להשמיענו את נקודת המוסר הזו הדגיש הכתוב לאמור "וחמושים עלו ישראל", שתדע שאף על פי כן שהיה להם כלי נשק, עדיף לשנות הטבע ושלא לפגוע במי שהטיב לך...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏