בשלח- ההבדל בין ישראל למלאכים

"פרשת בשלח מוסר השכל". מדוע למלאכים לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל ניתנה הרשות לומר שירה?! מה ההבדל בין בני ישראל למלאכים?! ביאור נפלא של בעל ה"כלי חמדה" לפרשת בשלח

ההבדל בין ישראל למלאכים

 

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה'"

 

הגמרא במסכת מגילה מביאה:

ביקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה?!"

 

נשאלת השאלה:

מה ההבדל בין בני ישראל למלאכים?!

מדוע למלאכי השרת לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני ישראל ניתנה הרשות?

 

מתרץ בעל ה"כלי חמדה":

בני ישראל לא אמרו שירה על האסון של המצרים, אלא על תשועת עצמם. כפי שהם שרו: "ויהי לי לישועה".

 

אבל המלאכים הרי לא נשתעבדו במצרים, ונמצא שכל השירה שלהם הייתה על אחרים ואין אומרים שירה כשיש גם אסון של אחרים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏