בא- חסד מביא שפע

"פרשת בא דבר תורה קצר". ובני ישראל עשו כדבר משה - שאמר להם במצרים "ישאלו איש מאת רעהו" ביאור נפלא של הגאון מווילנא כיצד חסד בין יהודים מביא שפע של נתינה...

חסד מביא שפע

 

"ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות"

 

מבאר רש"י:

"עשו כדבר משה - שאמר להם במצרים "ישאלו איש מאת רעהו"

 

נשאלת השאלה:

לכאורה, מה הוא מחדש בדברים אלו? הרי זה מה שכתוב, מה בא רש"י הקדוש להוסיף בפירושו?!

 

מתרץ הגאון מוילנא:

משה רבינו אומר לכלל ישראל בשם הקב"ה שישאלו "איש מאת רעהו" כלי כסף וכלי זהב. הלזאת יקראו "רעהו"? המצרי הזה הוא חבר של הישראלי?!

 

אלא, אומר הגאון, מה שנאמר "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף"... - אין הכוונה שאת הכלים ישאל היהודי מהמצרי אלא מחברו היהודי!

"רעהו" אכן הכוונה ליהודי ולא למצרי!

 

שכן, אם רוצים היהודים שהגוי ישאיל להם את כליו - קודם עליהם לעשות חסד האחד עם השני.

מעשי החסד הללו יביאו שפע של חסד לעולם וכך גם המצרי ישאיל ליהודי.

 

ואכן, "בני ישראל עשו כדבר משה" - "שאמר להם במצרים 'וישאלו איש מאת רעהו'" - מהחבר היהודי, וזה הביא ל"וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב" - מעשי החסד הביאו להשפעה של נתינה.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏