בא- ממי לומדים כשאין תורה?

"וורט לפרשת בא" של המלבי"ם המבאר את דברי משה: "וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבד את ה' אלוקינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד באנו שמה"

ממי לומדים כשאין תורה?

 

"וגם מקננו ילך עמנו לא תישאר פרסה כי ממנו ניקח לעבד את ה' אלוקינו ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד באנו שמה"

 

כתב המלבי"ם על פי דברי הגמרא בעירובין (דף ק:):

"אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ מתרנגול"

והוא על דרך מה שכתוב באיוב (פרק לה, יא): "מלפנו מבהמות ארץ" - שהבהמות מאלפות אותנו דרך ארץ.

 

וזה שאמר משה רבינו לפרעה: גם מקננו ילך עמנו, כי "ממנו נקח לעבוד אלוקינו", שנלמד מהבהמות את הדרך כיצד להתנהג.

 

ואם תשאל מדוע נזקקים אנו ללמוד מהבהמות?!

התשובה היא: מפני ש"ואנחנו לא נדע מה נעבוד את ה' עד בואנו שמה" כיון שעדיין לא ניתנה תורה...


לצערנו גם היום אנשים ללא תורה מתנהגים עדיין כבעלי חיים...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏