בא- רק תעופו מכאן!...

"רעיון לפרשת בא". מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים? תיאור נפלא של הרב שלמה לווינשטיין לאור ביאורו של התוספות שבני ישראל טמנו בתחתית המזוודות את כלי הזהב, הכסף והאבנים הטובות.

רק תעופו מכאן!...

 

"...מצרים וישאילום וינצלו את מצרים"

 

שואל הרב שלמה לווינשטיין בספרו 'ומתוק האור':

מדוע חוזרת התורה ומספרת על שאילת כלי הזהב והכסף גם כעת, בשעה שיוצאים ישראל ממצרים?

 

התוספות מבאר:

שבני ישראל ארזו את מזוודותיהם לקראת היציאה, ובתחתית המזוודות טמנו את כלי הזהב, הכסף והאבנים הטובות.

 

מתאר הרב לווינשטיין את שהיה:

בליל יציאת מצרים, נקש המצרי על דלת ביתו של היהודי: "מוישל'ה, אתם הולכים?"

 

"אכן כן", משיב משה.

 

"אוקיי... אז אני מבקש שתחזיר לי את הזהב והכלים ששאלת ממני!..."

 

"אין בעיה" משיב מוישל'ה ברוחב לב, "רק תמתין מעט, אני רק צריך לפרק את המזוודה ומיד תוכל לקבל... מדובר בלא יותר משעתיים שלוש..."

 

"שעתים - שלוש?!" המצרי מתחלחל - מי יודע אילו מכות עוד יבואו בשעתיים הללו?!... גם כך מצרים בקושי מחזיקה מעמד...


"טוב, טוב, לא צריך..." הוא ממלמל, "העיקר שרק תעופו מכאן!... מהר ככל האפשר!"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏