בא- רוצה להינצל? עזוב את הרע!

"משל לפרשת בא". של המשגיח ר' אייזנר זצ"ל בדרך של "משל קצר לפרשת בא" לבאר את טיפשותו של פרע וכל אלה שעד היום הולכים בעקבותיו...

רוצה להינצל? עזוב את הרע!

 

"עד מתי מאנת לענות מפני"

 

סיפר המשגיח החסיד רבי גד'ל אייזנר זצ"ל משל למה הדבר דומה:

לרועה צאן, שזאב התנכל לעדרו וטרף ממנו כבש בכל יום.

כעס הרועה והחליט לארוב לזאב ולתפסו. חיכה כמה שעות, ומשהגיע הזאב השליך עליו הרועה אבן גדולה.

 

סב הזאב על עקבותיו וברח.

 

החל הרועה לרדוף אחריו, עד שתפס בזנבו, ורץ עמו יחדיו עד שאפסו כוחות ולא יכול היה לעמוד בקצב הריצה. נפל אפיים ארצה וידו אוחזת בזנב הזאב. וגופו נגרר על הקרקע ונחבט באבני השדה.

 

החל צועק וצווח "הצילו, הצילו!"

 

אמר לו חכם אחד: "שוטה – עזוב את הזנב!...

 

כן הוא הנמשל:

פרעה לא הבין דבר אחד פשוט: כדי להינצל מן הרע, צריך פשוט לעזוב אותו...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏