בא- מכת הארבה

"דבר תורה קצר פרשת בא" מחלוקתם של הרמב"ם והאבן עזרא... "מדוע נענשו המצרים בארבה?" ומה הוא הנס שקיים ועומד עד היום ממכת הארבה לדעת הרמב"ן (מביא בשם רבנו חננאל)...

מכת הארבה

 

המכה השמינית הייתה מכת ארבה, בה אכלו החגבים את עשב השדה ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים.

 

האבן עזרא מבאר:

שהארבה פשט גם בגבול ישראל ואף הם סבלו ממכה זו. לא זו בלבד אלא ששאר המכות גם היו בארץ ישראל.

 

אולם הרמב"ם מפרש:

שכל המכות לא באו על ישראל חוץ ממכת כינים, אך לא ציערו אותם, וכך משמע ממדרשי חז"ל שכל המכות לא באו על ישראל.

 

נשאלת השאלה:

מדוע נענשו המצרים בארבה?

 

מבואר במדרש:

 "מפני ששמו את ישראל זורעי חיטים ושעורים, לפיכך הביא עליהם ארבה ואכלו כל מה שזרעו להם ישראל".

 

בשעת המכה, המליחו המצריים חגבים רבים לאכילה, אולם כאשר התפלל משה להסיר את המכה, פרחו גם החגבים המלוחים ולא נותר מהם זכר, ובמדרש ביארו זאת על פי הפסוק: "לא נשאר ארבה אחד"

שאפילו מה שהיו בקדירות וחביות מלוחות, פרחו והלכו להם.

 

הרמב"ן מביא בשם רבנו חננאל:

שמאז שהתפלל משה להסיר את מכת הארבה ממצרים ועד היום הזה, מעולם לא נכנסו החגבים למצרים.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏