וארא- שקולים היו...

"פרשת וארא וורט קצר". כיצד הצליח האוהב ישראל אפטא זצ"ל לענות בחכמה לגביר נדבן (עם הארץ) שהתקשה בתמונה של משה ואהרון שצייר איזה צייר על חומש...

שקולים היו...

 

הברקה מליצית של האוהב ישראל מאפטא:

איש נגיד היה באפטא אשר השגותיו בתורה היו מעטות ביותר, ולעומת זאת היה לו לב רחב לכל דבר קדושה, והוא היה תומך גדול לחצרו של הרה"ק האוהב ישראל מאפטא, ומתוך כך היה מקורב אליו.

 

פעם ראה אותו האפטער רב שהיה יושב ומתבונן בעיון רב בדף השער של חומש, ועל פניו ניכרים אותו פליאה ותימה.

 

שאל אותו הרבי: "מה קשה לך שם?"

 

ענה הגביר: "הצייר עשה בדף השער את תמונת משה ואהרן, את משה עשה גבוה וכחוש, ואת אהרן עשה נמוך ורחב, ותמהני מהיכן ידע הצייר שכך היו?!"

 

השיב לו הרב בדרך צחות:

"הרי הדברים מפורשים ברש"י, שעל משה רבינו אומר רש"י שהיה גבוה עשר אמות, ואילו על אהרן אומר רש"י שהיה צריך לעלות על מעלה שהייתה לפני המנורה שעליה עומד ומיטיב, משמע שהיה נמוך.

 

והנה בפרשת וארא אומר רש"י שמשה ואהרן היו שקולים, לכאורה איך יתכן שהיו שקולים אם משה היה גבוה ואהרן היה נמוך?!, אלא על כרחך שמשה היה כחוש ואהרן היה בעל בשר!"...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏