וארא- כבד לב פרעה

"משל קצר לפרשת וארא". שהביאו בעלי התוספות להסביר את חוצפתו וטיפשותו של פרעה למרוד במי שאמר והיה העולם למרות כל המכות שקיבל פעם אחר פעם...

כבד לב פרעה

 

"ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם"

 

 בעלי התוספות הביאו משל למה הדבר דומה:

לאריה - מלך שבחיות שמינה את החמור לגבות את המכס עבורו.

 

פעם אחת בא הארי שהוא המלך והזאב והשועל עמו בעיר. בא החמור וביקש מהם לשלם את המכס. אמר לו השועל: "כמה עזות יש לך מכל החיות! אינך יודע שהמלך בא עמנו, ונחנו עמו, ואתה שואל לנו מכס?!"

 

אמר לו החמור בביטחון: "אפילו המלך בעצמו גם ישלם מס!" ובטיפשותו פנה החמור ובקש מהמלך מס.

 

לא הספיק הוא להסתכל בפינקסו והאריה טרפו על אתר, נתנו לשועל וציווה לו לסדר לו את איבריו.

 

סידר השועל איבריו וראה שהלב יפה ואכלו.

 

כשבא הארי וראה את איבריו מסודרים וליבו חסר, שאל את השועל: "היכן ליבו של החמור?".

 

אמר השועל בפליאה למלך: "וכי אם היה לו לב היה מבקש מהמלך לשלם מס?!"...

 

כן הוא הנמשל:

 

כך פרעה הרשע נבזה ושכחן. שכח כל מה שעשה לו הקב"ה. אמר הקב"ה: שוטה זה אין לו לב. לבו נעשה כבד וזהו שכתוב: "כבד לב פרעה"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏