וארא- להפוך עבד למקבל תורה?!

"פרשת וארא דבר תורה". תירוץ מופלא של המהר"ם שפירא מלובלין ובעל ה"כרם צבי" אודות הוויכוח של משה רבינו ופרעה הרשע. האם ניתן להפוך דור ש- 200 שנה הוא בעבדות ובמ"ט שערי טומאה לדור שיוכל לקבל תורה? ומה הקשר למטה שהפך לנחש?!...

להפוך עבד למקבל תורה?!

 

"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן לאמור כי ידבר אליכם פרעה לאמור תנו לכם מופת... קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"

 

נשאלת השאלה:

מדוע נאמר "תנו לכם מופת", ולא "תנו לנו מופת?"

למי היה מיועד המופת שעשו משה ואהרן אם לא לפרעה?!

 

מתרצים המהר"ם שפירא מלובלין ובעל ה"כרם צבי":

שכאשר אמרו משה ואהרן לפרעה, שהם רוצים להוציא את ישראל מארץ מצרים, ולקחת אותם להר סיני כדי לקבל את התורה, הגיב פרעה בתמיהה:

 

"וכי יודעים אתם באלו אנשים מדובר?!

הלא אנשים אלו הם עבדים בני עבדים במשך מאתיים שנה! כיצד הנכם מעלים בדעתכם, שתצליחו לקחת אותם ולהפכם לבני אדם?!... ועל אחת כמה וכמה, שמטרתכם להביא אותם לעבודת ה', ולזכותם לגילוי אלוקות מרומם, אינה מתאימה להם כלל וכלל!

 

לפיכך, "תנו לכם מופת" – שכנעו את עצמכם,  שאתם יכולים לעשות משהו מעין זה"...

 

נענה משה ואמר: המקל שאני אוחז כעת בידי יקר מאוד ועשוי מסנפרינון, ולא זו בלבד, אלא ששם הוי"ה חקוק עליו, כשאני זורק אותו ארצה הוא הופך לנחש, וכשאני שב ואוחז בו בידי שוב הוא הופך למטה.

 

מה שנראה לך כנחש, כאשר הוא מונח על הארץ, בידי יהיה סנפרינון, אשר שם ה' חקוק עליו!...

 

ואף ישראל, כעת הם נראים לך בתחתית המדרגה, משום שהם על הארץ, אולם בטוח אני, שאוכל להפכם לאנשים מעולים ביותר הראויים לקבלת התורה!

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏