וארא- כבוד ליהודי מישראל!

"סיפור עם מוסר השכל פרשת וארא" סיפור נפלא המלמד כיצד לא לזלזל או לבייש אדם גם כשהוא רשע או טועה ובפרט שמדובר ביהודי... "סיפור על רבי חיים עוזר" זצ"ל...

כבוד ליהודי מישראל!

 

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים..."

 

גם ברשעותו חולק הקב"ה כבוד לפרעה כמלך מצרים.

מכאן יש לנו ללמוד כיצד לא לזלזל או לבייש אדם גם כשהוא רשע או טועה ובפרט שמדובר ביהודי...

 

מעשה נפלא נוסף מסופר על הגאון ר' חיים עוזר זצ"ל:

רבי חיים נודע בגאונותו וצדקותו. אומרים עליו שהיה מסוגל לכתוב בשתי ידיים שני מכתבים שונים.

 

בעת משא ומתן עם תלמידיו בדברי הגמרא, במסכת יבמות. אמר לתלמידים שיש תוספות אחד במסכת יבמות דף נ. הנוגע בסוגיה שבה התפלפלו.

 

קם אחד מגאוני התלמידים ואמר: "סליחה מכבוד רבינו, אבל התוספות הזה נמצא בדף נא".

 

"לא", ענה הרב, "זה בדף נ!", והמשיך את השיעור...

 

אך הבחור התעקש, על דבריו ותוך כדי ויכוח, קם לעבר הספרייה לפתוח את הגמרא ולהוכיח את צדקתו לעיני כל התלמידים.

 

הרב קם ממקומו ועצר את הבחור ואמר בלשון תחנון: "וכי קל בעיניך לבייש יהודי?!..."

חיוך של ניצחון עלה על שפתי התלמיד.

 

מיד בהגיעו לישיבה, פתח לעיני חבריו את הגמרא להוכיח את נצחונו.

 

לתדהמתו הרבה גילה שאכן הרב צדק, זה היה אמנם בדף נ. ולא בדף נא. כפי שחשב...

 

אז הבין התלמיד שהרב התכוון בעצם למנוע בושה מהתלמיד, משום שלא קל לבייש יהודי מישראל...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏