וארא- מה לא להגיד!

"סיפור קצר לפרשת וארא". על 'המגיד מבודפשט' שלמרות שהיה דרשן בחסד עליון היה מכין את דרשותיו בקפידה... מה ענה לבנו כאשר נשאל על כך? וראייתו מפרשת השבוע...

מה לא להגיד!

 

"ואני ערל שפתים..."

 

מובא בספר 'אוצר התורה' מעשה:

רבי קופל רייך  היה דרשן נפלא - 'המגיד מבודפשט', פה מפיק מרגליות.

 

פעם אחת בא אצלו בנו לבקרו ומצאו מכין עצמו לדרשה, שאלהו: "אבא, הגם אתה צריך להכנות רבות לדרשה?! הלא מאות דרשות העברת עד כה?!

 

השיב לו ר' קופל: "בא ואומר לך בני, כל כולם של הכנותיי אינם מה להגיד, אלא מה לא להגיד! והראייה לכך היא: על הפסוק "ואני ערל שפתים" מתרגם אונקלוס "ואנא יקיר ממלל" = אני מוקיר את המלים, כובש את דברי, נזהר במה שלא להגיד...

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏