שמות- כל הגויים בשביל ישראל!

"וורט קצר לפרשת שמות". של הרבי מסטמאר זצ"ל מפרשת השבוע שכל הגויים נבראו בשביל עם ישראל. ומה הקשר לברכת "בורא נפשות רבות" שאנו מברכים לאחר כל דבר מאכל שנברא במאמר פיו של הקב"ה?

כל הגויים בשביל ישראל!

 

"ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש"

 

בפרשה הקודמת פרשת ויגש על הפסוק (בראשית מו, כו): "כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה", מביא רש"י את המדרש: "עשו שש נפשות היו לו והכתוב קורא אותן 'נפשות ביתו', לשון רבים, לפי שהיו עובדין לאלוהות הרבה, יעקב שבעים היו לו והכתוב קורא אותן נפש, לפי שהיו עובדים לאל אחד.

 

את החילוק בין עם ישראל לאומות מציינים חז"ל באופן הבא:

עם ישראל הם - נפש אחת. לעומת זאת, לגבי אומות העולם כתוב אצל עשיו "את כל נפשות ביתו" - נפשות רבות.

 

והעניין הזה רמוז כאן בתחילת פרשת שמות:

"ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב - שבעים נפש"

 

לכאורה יש כאן סתירה: הייתה צריכה התורה לכתוב - שבעים נפשות?!

 

התשובה כעת ברורה: עם ישראל הם אחד - הם אומנם שבעים אבל "נפש" אחת...

 

 הרבי מסטמאר זצ"ל אמר פעם את הרעיון הבא:

אנו מברכים "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא נפשות רבות וחסרונן, על כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי"

 

נשאלת השאלה:

פתח בנפשות וסיים בנפש?!

 

ומתרץ האדמו"ר מובא בספר יחי ראובן:

הקב"ה ברא המון גויים, עולם שלם - "בורא נפשות רבות"

לשם מה הצורך בהם? - "להחיות בהם נפש כל חי" - בשביל היהודי - לצורך הנפש כל חי.

 

"אתם קרויים אדם", כל עם ישראל הם נפש אחת, אבל הגויים נקראים נפשות.

 

הוא מסיים את דבריו באימרה של חז"ל: "לא ברא הקב"ה את עולמו אלא בשביל ישראל" - נפשות רבות, שנבראו בשביל נפש אחת - עם ישראל.


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏