שמות- תפילתן של המיילדות

"וורט קצר לפרשת שמות". ביאור נפלא להסבר כפל הלשון: ברור לכולם שאם המיילדות לא עשו כדבר המלך להמית את הילדים - הם נשארו בחיים?!...

תפילתן של המיילדות

 

"ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים"

 

נשאלת השאלה:

הרי נראה שיש כאן כפל לשון, ברור לכולם שאם המיילדות לא עשו כדבר המלך להמית את הילדים - הם נשארו בחיים?!


ועוד, וכי הן החייו את הילדים?! הקב"ה החייה אותם?!

 

ומסבירים חז"ל:

שיוכבד ומרים היו צדקניות, הן התפללו להקב"ה: "ריבונו של עולם אפילו אם נגזר ח"ו על מישהו מהנולדים שימות בשעת הלידה, כעת אנו מתחננות שיחיה ולא ימות, כדי שלא יאמרו שחלילה עשינו כדבר פרעה והמתנו מישהו מהיילודים..."

 

 כעת ניתן להבין את דברי הכתוב: "ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים" להמית את כל הנולדים, ונוסף לכך "ותחיין את הילדים"...

 

בתפילתן הקדושה פעלו המיילדות חיים לאלו שנגזרה עליהם מיתה בשעת לידה.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏