שמות- וורטים לפרשת שמות

"פרשת שמות וורטים קצרים". מדוע תמיד אחרי רדיפות ועינויים קשים אנו יוצאים מחוזקים ומחוסנים יותר?. גדולתו של משה רבינו ומדוע יתרו ביקש מבנותיו להביאו?...

וורטים לפרשת שמות

 

"את יעקב איש וביתו..."

 

ה'חפץ חיים' מבאר:

התורה מדגישה כי רק מפני שיעקב אבינו הלך איתם הסכימו השבטים לרדת למצרים, מקום הטומאה והתועבה.

רק נוכחותו של יעקב עמהם שימשה להם ערובה כי לא יתערבו בגויים ולא ילמדו ממעשיהם הרעים.


 

----------------------------------------------------

 


"וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרוץ..."

 

מבאר האורח חיים הקדוש:

וכאשר 'עינו' אותו לא כתוב, אלא כאשר 'יענו', בלשון עתיד.

הכתוב מבטיח לנו כי לעולם בשעה שיענו את בני ישראל בסופו של חשבון תהיינה תוצאות העינוי חיוביות.

תמיד אחרי רדיפות ועינויים קשים אנו יוצאים מחוזקים ומחוסנים יותר.

 

 

----------------------------------------------

 

 

"ותראהו והנה נער בוכה... ותאמר מילדי העברים זה"

 

 הצדיק ר' בונם מאוטבוצק מסביר בדרך צחות:

 בתיה ראתה אותו בוכה, אבל לא שמעה אותו, לפיכך אמרה: "אין זאת אלא מילדי העברים הוא זה!".

רק יהודי מסוגל לבכות חרש ללא השמעת קול...

 


----------------------------------------------------

 

 

"וירא בסבלותם..."

 

ביאר האדמו"ר רבי אהרן רוקח מבעלז את גדולתו של משה:

משה לא חיפש את חטאי ישראל.

אף שהיו עובדי עבודה זרה, לא ראה את זה כלל, אלא "וירא בסבלותם", ראה את צרת ישראל....

 

 

----------------------------------------------------

 

 

"וַתֹּאמַרְןָ אִישׁ מִצְרִי, הִצִּילָנוּ מִיַּד הָרֹעִים... וַיֹּאמֶר אֶל-בְּנֹתָיו, וְאַיּוֹ..."

 

מסביר 'אבני אזל':

 אדם המסוגל לחרף נפשו למען נרדפים ומעונים ולהצילם, ודאי איננו מצרי רגיל, על אף מראהו המעיד על כך.

מצרי שכזה יש לחפשו ולהתבונן בו בהתפעלות ופליאה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏