שמות- הפלה זה רצח!

"סיפור עם מוסר השכל לפרשת שמות". סיפור על תבונתו של הרב אשר בדרך יצירתית הצליח להסביר לאישה בהריון שלעשות הפלה כמוה לרצוח את בנה החי... הסיפור מובא בספר 'מאמר אפרים'...

הפלה זה רצח!

 

"ותיראן המיילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים"

 

ה'מאמר אפרים' מבאר:

בנות ישראל שבזכותן עם ישראל נגאלו ממצרים, היו מוכנות לסבול תשעה חודשים של סבל הריון, ואף על פי שידעו שיהרגו את ילדיהן...

והסיבה משום שעצם הוצאת ילד לאוויר העולם זה דבר גדול.

 

כידוע מגדולי הפוסקים והרבנים שגם כאשר הרופאים לא נותנים כל סיכוי לעובר לחיות רק שעות, אסור בהחלט לגרום להפלת העובר קודם הלידה!.

 

מעשה באחד הרבנים שבאה אליו אישה מעוברת וביקשה היתר לעשות הפלה, לאישה זו היה בן בתוך העגלה שעמדה ליד הרב.

 

שאל אותה הרב בחביבות: "אמרי נא לי מה הסיבה שהיא רוצה לעשות הפלה?"

 

ענתה האישה בצער: "קשה לי לטפל בעוד ילד!"

 

התברר שיש לה שני ילדים בבית ועוד התינוק הזה שנמצא בעגלה.

 

הרב שפיקח היה החליט להסביר לה בדרך יצירתית את משמעות ההפלה, בלי אומר ודברים הוציא סכין שחיטה, ולקח את התינוק שהיה מונח בעגלה והכין אותו לשחיטה.

 

האישה נבהלה מאוד וצעקה: "מה כבוד הרב עושה?!"

 

ענה הרב בקרירות: "הלא אמרת שקשה לך לטפל בהרבה ילדים אם כן אנחנו נשחט את זה, במקום לעשות הפלה!".

 

האישה 'לא ידעה את נפשה' וצעקה: "כבוד הרב אבל זה רצח!"

 

ענה לה הרב: "ומה ההבדל בין הרצח הזה בסכין לבין ההפלה, הלא גם העובר שבבטנך הוא כמו הילד בעגלה, למה עליו את לא מרחמת?!"...

 

האישה הבינה יפה את הרמז, הודתה לרב וחזרה הביתה.

 

לתקופת השנה נולד בן ונזדמן לה שוב לעבור ליד הרב, הרב עצר אותה ושאל "זה הבן החדש? כמה ילד נחמד, נו... לא היה חבל להרוג אותו?!"

 

האישה השפילה מבטה כאות להסכמה לדברי הרב והודתה לו על הצלת בנה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏