ויחי- בן מזלו של יעקב

"חידוש לפרשת השבוע ויחי". המובא בשער הליקוטים להאר"י ז"ל המבאר מדוע כשבא יוסף אל אביו - מיד ויתחזק ישראל וישב על המיטה? - מהו הגורם בביקורו של יוסף שהביא את אביו להרגיש חזק יותר?...

בן מזלו של יעקב

 

"הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה".

 

אמרו חז"ל:

שהמבקר את החולה נוטל אחד משישים בחוליו, וזאת בתנאי שהמבקר הוא בן גילו ומזלו של החולה.

 

והנה מכל בני יעקב, רק יוסף היה בן גילו ומזלו כמו שאמרו חז"ל: ש"כל מה שאירע ליעקב אירע ליוסף".

 

וכאשר בא יוסף לבקר את יעקב, נטל אחד מששים בחוליו.

 

מובא בשער הליקוטים להאר"י זצ"ל שהדבר נרמז בפסוק זה:

"הנה" – בגימטרייה = שישים, "בנך יוסף" שהוא בן מזלך "בא אליך" ונוטל אחד משישים.

ועל ידי זה "ויתחזק ישראל וישב על המטה" – 'המטה' בגימטריה = נ"ט, שנחסר ממנו חלק אחד מחוליו...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏