ויחי- לא יכול לבד

"פרשת ויחי וורט קצר". של הרב חיים קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" על השאלה: לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!...

לא יכול לבד

 

"וידבר יוסף אל בית פרעה לאמור אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר: אבי השביעני לאמור... ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה נצרך יוסף לשלוח שליחים לפרעה לבקש לצאת ממצרים? וכי אינו יכול לגשת בעצמו לדבר עם פרעה בעצמו?!

 

מתרץ הגאון רבי חיים קנייבסקי בספרו "טעמא דקרא" בשם אביו זצ"ל:

שיוסף ידע שכיוון שיאמר לפרעה שברצונו לצאת ממצריים יאמר לו פרעה שאינו יכול לעזוב כי אין מי שימלא את מקומו... ואם יוסף יעזוב את ההנהגה ואפילו לתקופה קצרה, סביר להניח שתיחרב ותתמוטט כל הממלכה, כי הוא אינו יכול לכלכל לבדו את מצרים.

 

לכן התחכם יוסף, ושלח את אנשי בית פרעה שידברו עם פרעה בשליחותו, ולהם, יתבייש פרעה לומר שכל ההנהגה תלויה אך ורק ביוסף, ועל כורחו יסכים לשלחו ממצרים... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏