ויגש- צדיק לא שוכח עניינים שבקדושה!

"פרשת ויגש סיפור עם מוסר השכל". למה מסר יוסף דווקא סימן זה - עגלה ערופה, ולא נקט סימנים אחרים כדי שיעקב אביו יאמין שנשאר בצידקותו ואיננו רשע? ביאור נפלא על ידי "סיפור על הגאון מווילנה".

צדיק לא שוכח עניינים שבקדושה!

 

"וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם"

 

מבאר רש"י:

שנתן לו סימנים במה היה עוסק כשפירש ממנו, פרשת עגלה ערופה.

 

ספר 'דרכי מוסר' מביא שאלה:

יש להבין למה מסר יוסף דווקא סימן זה, ולא נקט סימנים אחרים?

 

והוא משיב על פי סיפור שהיה:

מעשה שהיה בוילנא בזמן הגר"א (יש אומרים שהיה זה עם המהר"ל בפראג):

באשה עגונה שבעלה עזב אותה אחר נישואיה, ונעלם מביתו. לאחר שנים רבות בא אדם ואמר שהוא הבעל שנעלם, אף נתן הוא סימנים ברורים היכן הייתה החתונה ומה היה לפרטי פרטים...

 

הדמיון היה רב בינו ובין הבעל הנעלם אך עדיין חששה האישה שלא מדובר באותו האדם למרות שידע לפרטי פרטים דברים שהיו בינו לבינה...

 

פנו לגאון מוילנא שיכריע.

 

אמר להם הגאון: "בשבת תביאו אותו לבית הכנסת ושם תאמרו לו שישב במקומו הקבוע שישב בעבר".

 

עשו כדבריו, ולא ידע האיש היכן מקומו. כך נודע שהינו בן-בליעל שרצה לרמות ולשקר.

 

לפליאתם השיב הגאון: שכל הסימנים שנתן הרמאי אינם ראי'ה כי יתכן שפגש פעם את הבעל האמיתי ומפיו נודע לו הכול. אבל על דבר שבקדושה, היכן המקום בבית הכנסת, לא נתן דעתו שצריך לברר אצל הבעל, כי הרשע לא יחשוב כלל בענייני קדושה מעצם טבעו...

 

וזה ששלח יוסף ליעקב סימן מובהק כי יוסף הוא לא רמאי. כי מי שרמאי לא היה נותן את דעתו לברר על תלמודו, היכן למד ובאיזה עניין.

 

ויותר מזה רצה יוסף להראות ליעקב, שבכל השנים עדיין הוא בצדקו, שהרי זכר לשלוח סימן מתלמודו שלמד עם יעקב, ואילו היה רשע לא הייתה דעתו על הסימנים הללו... 



© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏