תצווה - משה רבנו בפרשה

א זצ"ל: למרות ששמו של משה רבנו לא מופיע בפרשה מצא הגאון מוילנא רמז לשמו דווקא ביום הולדתו ופטירתו החל סמוך לזמן בה נקראת פרשת תצווה.

משה רבנו בפרשה


שאל פעם הגאון מוילנא זצ"ל: 


מדוע הפרשה פותחת: "ואתה תצווה את בני ישראל..." בשונה מיתר המקומות בהם הקב"ה מבקש: "וידבר ה' אל משה לאמר..."?!


אלא משיב הגאון: 

יום פטירתו של משה רבנו חל בימים אלו ב- ז' באדר. 


בכל הפרשה כולה לא מוזכר שמו של משה רבנו אפילו פעם אחת. רמז להסתלקותו בשבוע שקוראים פרשה זו.


אולם - סיים הגאון - למרות ששמו לא מוזכר בפירוש ניתן למוצאו ברמז:


אם נתבונן נראה כי מנין הפסוקים בפרשת תצווה הוא  101 פסוקים.


שמו של משה רבנו במילואו מ-ם, ש-ין, ה-א. 


אם ניקח את אותיות המילוי בלבד נקבל: מ,י,נ,א אשר בגימטריה הם מאה ואחד כמנין הפסוקים בפרשה!...

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏