ויגש- להיזהר מעצבות

"משהו קטן לפרשת ויגש". המובא בעלון 'שיחת השבוע' ומסביר מה ראה יוסף צורך להזהיר את אחיו על העצבות?... ואמרה שאמר רבי אהרון מקרלין לפירושה של "עצבות"...

להיזהר מעצבות

 

"ועתה אל תיעצבו"

 

עד כמה מסוכנת היא העצבות למדנו מפרשת השבוע:

הצדיק רבי ברוך­מרדכי מקוידנוב סיפר כי אביו נהג להוכיחו קשות על נטייתו לשקוע בעצבות.

 

שאלו הבן: "הרי אני לוקה בתכונות שליליות גרועות הרבה יותר, ומדוע אתה מוכיחני על העצבות דווקא?!"

 

השיבו האב: "אני בטוח שעל הדברים האחרים תחזור בעצמך בתשובה, אבל על העצבות - ייתכן שלעולם לא תעשה תשובה...".

 

כשסיפר זאת, אמר רבי ברוך ­מרדכי:

"זה מה שאמר יוסף לאחיו — 'ועתה אל תיעצבו' — מכל החטאים עליכם להיזהר במיוחד מפני העצבות"...וכפי שאמר רבי אהרון מקרלין: 


"עצבות פירושה: חייבים לי, חסר לי. האדם חושב כל הזמן על עצמו, ואין ליבו לשמים. מי אמר שחייבים לך ואתה אינך חייב?!"© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏