וישב- מי הבכור באמת?!

"פרשת וישב חידוש קצר". "מדוע קפץ על יעקב רוגזו של יוסף"? במילים אחרות: מדוע דווקא שביקש יעקב ליישב בשלווה צץ רוגזו של יוסף?! ביאור נפלא...

מי הבכור באמת?!


"וַיֵּשֶׁב יַעֲקֹב בְּאֶרֶץ מְגוּרֵי אָבִיו בְּאֶרֶץ כְּנָעַן."

 

מבאר רש"י:

ביקש יעקב ליישב בשלווה קפץ עליו רוגזו של יוסף...

 

נשאלת השאלה:

למה נאמר דווקא 'רוגזו של יוסף'? מדוע דווקא שביקש יעקב ליישב בשלווה צץ רוגזו של יוסף?!

 

מתרץ ספר 'מגדים חדשים' בדרך נפלאה:

יעקב רצה ליישב בשלווה מכוח הברכות שברכו אביו. 


והנה המפרשים כתבו להצדיק את העדפת יוסף על פני הבנים האחרים, כיוון שבעת הנישואין חשב שזו רחל ודעתו הייתה על הבכור שייולד ממנה.

אלא שלבן רימה אותו והכניס תחתיה את לאה...

 

יוצא אם כן, במחשבה היה יוסף הבכור, ואם הוא בכור מותר לשנותו משאר הבנים.

 

והנה בברכות שבירך יצחק את יעקב, במחשבתו היה לברך את עשיו, אלא שיעקב נכנס תחתיו.

 

ממילא כיון שחשב יעקב ליישב בשלווה מחמת הברכות, משמע שהוא סובר שהולכים אחר המעשה שהוא קיבל בפועל את הברכות, אם כן אינו מוצדק שישנה את יוסף בין הבנים, כיון שבמעשה לא הוא היה הבכור, לכן קפץ עליו רוגזו של יוסף...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏