וישב- מאוחר מדי

"רעיון קצר לפרשת השבוע וישב". כשמגיע אדם לגיל גבורות הוא מכה על חטא שבצעירותו לא אסף מצוות ומעשים טובים... ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל מצא לכך בדרך צחות רמז מפסוקים בפרשת השבוע ...

מאוחר מדי

 

"הילד איננו ואני אנה אני בא"

 

מבאר ר' דוד מזאבליטוב זצ"ל בדרך צחות:

שפסוק זה הוא רמז על אדם שהולך למות – "וישב ראובן אל הבור" והיינו כשאדם רואה שמתקרבים הימים אשר הגיע זמנו למות וצריך הוא לרדת אל הבור שהוא נקבר שם - אל מקום עפר רימה ותולעה...

 

והנה הוא רואה כי "אין יוסף בבור" דהיינו שלא הוסיף שום דבר בעבודת ה' יתברך וביהדותו, כדי שיהיה לו מה לקחת עימו אל הבור – ואזי נושא הוא את קולו וצועק "הילד איננו" - כבר חלפו ועברו כל ימי הילדות והנערות "ואני אנה אני בא" הכיצד אבוא אל אבי שבשמים מבלי שום דבר?!...




© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏