וישב- השגחה מופלאה

"חידוש קצר לפרשת וישב". מה עשה יעקב הסבא של דינה כדי לשמור עליה? מדרש נפלא המתאר כיצד הגיעה אסנת בת פוטי-פרע להתחתן עם יוסף?...

השגחה מופלאה

 

"וַתִּשָּׂא אֵשֶׁת אֲדֹנָיו אֶת עֵינֶיהָ אֶל יוֹסֵף...".

 

בפרשה הבאה (מקץ) מספרת התורה על נישואי יוסף עם אסנת בת פוטי-פרע.

ברש"י, וכן בעוד מדרשים משמע שהיא כן הייתה הבת של פוטיפר. אבל בפרקי דרבי אליעזר (פרק לח) ובעוד מדרשים כתוב, שלאחר שהייתה דינה אצל שכם בן חמור, הרתה ממנו ונולדה ממנה אסנת.

 

כאשר נולדה רצו השבטים להרגה, כדי שלא יהיה חלול ה' ויאמרו שיש בת זנות בבית יעקב.


מה עשה יעקב?


לקח אותה יעקב ושם על צווארה ציץ של זהב וכתב בה ייחוסה, והזהיר אותה שלא תדבק רק בבני יעקב ושלחה לדרכה.

 

בא המלאך מיכאל ולקח אותה למצרים והטיל אותה בין החומות.  באותו יום יצא פוטיפר לטייל ושמע קול בכי של תינוקת, אמר למשרתיו שיביאו לפניו את התינוקת, כשראה את הקמיע על צוארה אמר 'בת גדולים היא', וכיון שאשתו הייתה עקרה לקחה וגידלה בביתו.

 

כאשר יצא יוסף על מצרים, עמדו בנות המצרים על החומות וזרקו לפניו תכשיטים, אף אסנת עמדה שמה ולא מצאה מה לזרוק, נטלה את הקמיע שהיה תלוי בצווארה וזרקה אותו.

כאשר ראה יוסף את הכתוב, ביקש מפרעה שרוצה הוא לשאת אותה לאישה. מיד "וַיִּתֶּן לוֹ אֶת אָסְנַת בַּת פּוֹטִי פֶרַע כֹּהֵן אֹן לְאִשָּׁה..."
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏