וישב- הארה של הקב"ה

"וורט קצר לפרשת וישב". כיצד יוסף הצדיק מתנחם בבשמים, בשעה שממעמד של בן זקונים ליעקב אבינו הוא מובל מצרימה כעבד? מהו, איפוא, "מתן שכרן של צדיקים" בכך שהזדמנו לו בשמים? ביאור נפלא של הגר"מ פוגרמנסקי זצ"ל...

 הארה של הקב"ה


"וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט"

 

רש"י מבאר:

למה פירסם הכתוב את משאם? להודיע מתן שכרן של צדיקים, שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן שריחן רע, ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע.

 

נשאלת השאלה:

וכי הריח הנודף ממשא הגמלים הטריד את יוסף הצדיק בשעה שחרב עליו עולמו, וממעמד של בן זקונים ליעקב אבינו ע"ה הוא מובל מצרימה כעבד? מהו, איפוא, "מתן שכרן של צדיקים" בכך שהזדמנו לו בשמים?

 

הגר"א דיסקין שליט"א מביא בספרו "נחל אליהו" את תירוצו של הגר"מ פוגרמנסקי זצ"ל:

יש שני סוגי סכינים המבתרים את גופו של אדם - סכין של מנתח וסכין של רוצח. סכין המנתח פועל במגמה של רחמים והצלה, לעומת זאת סכינו של רוצח מביע אכזריות ומוות.

 

כיצד אפשר להבחין בין הסכינים השונים?

 

אם הסכין חלוד וישן הרי הוא של רוצח, ואם הוא נקי וסטרילי הוא סכינו של מנתח.

 

אמנם יוסף בוודאי לא נזקק כלל לעצם הריח, מה שהיה חסר לו באותה שעה הייתה הארת פניו של הקב"ה להראות לו שהוא יתברך עמו בצרה.


והארה זו נגלתה לו על ידי ריח הבשמים!...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏