וישב- וורטים קצרים

"וורטים לפרשת וישב": ר' יונתן אייבישיץ - מה הסיבה שגרמה למכירת יוסף?. מה מצווה יעקב את יוסף?. כיצד הבין יעקב אבינו מדברי האחים מה ארע עם יוסף. מדוע נמנעו האחים מלהרוג את יוסף?. "ראשי תיבות לפרשת וישב".

"וישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום"

 

ר' יהונתן אייבשיץ למד מהפסוק הזה:

כל הסיבה שנגרמה המכירה היא כיוון שלא יכלו דברו לשלום - אבל אילו דיברו ביניהם, אולי היו באים לידי שלום.


וזה עיקר הצרה בכל מחלוקת, שאין מגיעים לכלל הידברות, שאין האחד רוצה להאזין לזולתו ולהבינו. ואילו ידעו הבריות להידבר ביניהם, היו על פי רוב נוכחים לדעת שאין על מה לריב כלל...

 

 


----------------------------------------------"ראה את שלום אחיך"

 

הסביר רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל באופן הבא:

"ראה את שלום אחיך" -  ראה את שלמותם של אחיך ולא את חסרונותיהם.

 

 


------------------------------------------------"הכתונת בנך היא אם לא. ויכירה, ויאמר כתונת בני, חיה רעה אכלתהו, טורף טורף יוסף"


מרן החתם סופר זצ"ל ראה שאפשר לפרש זאת בדרך צחות:

שדרך בני אדם כשאחד שונא לחברו אינו מזכירו בלשון אחווה אלא בלשון פירוד וריב כאילו הוא מישהו אחר ואינו מכירו, ואכן אחי יוסף באו ואמרו אל יעקב: "הכתונת בנך" ולא אמרו "הכתונת יוסף" או הכתונת "אחינו יוסף" - מזה הבין יעקב כי חָלַק ליבם מאחיהם יוסף, ולכן חשב שבוודאי הם שגרמו לו את הרעה הזאת...

 

וזהו שאמר יעקב "כתונת בני" אמרתם, ולא אמרתם כתונת יוסף, מזה אבין כי "חיה רעה אכלתהו" כלומר אחד מהשבטים שנמשלו לחיות הוא הרגו, ומניין אדע זאת? כי "טרוף טורף יוסף" היינו בזה שטרף את השם יוסף, ולא הזכיר את השם אלא בנך, מזה ניכר שהוא שונא אותו...--------------------------------------------

 

"מה בצע כי נהרוג את אחינו..."

ה'תורה שלמה' מביא רעיון נפלא:

מה בצע הוא ראשי תיבות: ב'וקר צ'הריים ע'רב, כלומר אם נהרגהו מה תועיל תפילתנו?, שנאמר (ישעי' א, טו): "גם כי תרבו תפילה אינני שומע, ידיכם דמים מלאו"...


 


---------------------------------------------- 

 


"והבור ריק אין בו מים..."

דרשו חז"ל: "מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו".

דורשי רשומות רמזו: "אין בו" ראשי תיבות: אבל נחשים ועקרבים יש בו.
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏