וישלח- המחנה הנשאר יינצל!

"וורטים לפרשת השבוע וישלח". מניין הביטחון הגדול שזה יקרה? אולי עשיו ימשיך לחסל גם את הנותרים?! ביאור נפלא המובא במובא בספר חנוכת התורה...

 המחנה הנשאר יינצל!

 

"ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה"

 

 נשאלת השאלה:

על מה הסתמך יעקב שהם יישארו לפליטה? מניין הביטחון הגדול שזה יקרה? אולי עשיו ימשיך לחסל גם את הנותרים?!

 

יש מפרשים שתרצו:

שהיות והוא התפלל, וכלל הוא בידנו: "תפילה עושה מחצה" (כפי שראינו שמשה רבנו התפלל על בני אהרון ומתו רק שניים מהם – נדב ואביהו).

 

לכך ידע יעקב שמחנה אחד וודאי יישאר לפליטה...

 

תירוץ נוסף מובא בספר חנוכת התורה:

שהרי במדרש מובא שמחנה אחד היה רחוק מהשני מהלך יום אחד ויעקב הלך עם המחנה הראשון. והנה רבקה אמרה בנבואה: "למה אשכל גם שניכם יום אחד" - שיעקב ועשו ימותו ביום אחד.

 

אם כך הם פני הדברים הרי שאם יהרוג עשו את המחנה הראשון ויעקב בתוכם, אם כן מוכרח שגם עשו ימות באותו היום עוד לפני שיספיק להגיע למחנה השני, כי המהלך ביניהם יום אחד... אם כן יהיה המחנה הנשאר על כורחו לפליטה...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏