וישלח- לא מפחד אבל חושש

"דבר תורה קצר וישלח". ממה חשש יעקב? הרי עשיו מתנכל לו והלא אף אם יהרוג אותו, עשה כדת וכדין, שהרי הלכה היא: "הבא להורגך השכם להורגו" וממה חשש?!. ביאור נפלא על הפיספוס הגדול שיבוא בעקבות הריגת עשיו...

לא מפחד אבל חושש

 

"ויירא יעקב מאוד וייצר לו"

 

מבאר רש"י:

וירא - שמא יהרוג. ויצר לו - שמא יהרוג הוא את אחרים.

 

נשאלת השאלה:

מפני מה חשש יעקב אם יהרוג הוא את עשו המתנכל לו והלא אף אם יהרוג אותו, עשה כדת וכדין, שהרי הלכה היא: "הבא להורגך השכם להורגו" וממה חשש?!

 

הסבר נפלא מובא בדברי חז"ל:

שהרי כל הסיבה שיעקב קנה את הבכורה מעשיו היא בשביל עבודת בית המקדש שיוכל לעבוד שם מדין בכור.

 

וישנה הלכה שכהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה לא יישא את כפיו שכן עליו נאמר: "ידיכם דמים מלאו", ואם בנשיאות כפיים כך על אחת כמה וכמה בעבודת מזבח שהיא חמורה יותר...

 

חשב יעקב לעצמו ועשה חשבון פשוט:

אם אני יהרוג אותו עכשיו לא הייתה שווה כל הקנייה של הבכורה, כי לבסוף אפסול את עצמי לכהונה (כיוון שידי יהיו מגואלות בדמו של עשו)...

 

לכך חשש יעקב - ויצר לו שמא יהרוג הוא את אחרים...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏