וישלח- על מה הבכי?!

"משל ונמשל קצרים פרשת וישלח". "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת. ולבסוף "ויבכו" - למה בכו?. "משל ונמשל קצרים" לפרשת וישלח המבארים זאת בדרך מיוחדת...

על מה הבכי?!

 

"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו, ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו"

 

מבאר רש"י:

 ביקש עשו לנשכו (=לנשוך את יעקב), ונעשה צווארו (=צוואר יעקב) של שיש. לכך נקוד "וישקהו", שלא הייתה נשיקה של אמת.

 

"ויבכו" - למה בכו?

 

משל למה הדבר דומה?

 

לזאב שבא לחטוף את האיל. בניסיון להציל את חייו, החל האיל לנגחו ונכנסו שיני הזאב בקרני האיל.

 

זה בוכה, וזה בוכה:

הזאב בוכה, שלא יכול לעשות לו כלום (בפעם הזאת), והאיל בוכה, שלא יחזור ויהרגנו בעתיד...

 

כן הוא הנמשל:

אף כך עשו ויעקב: עשו בוכה, על שנעשה צוואר יעקב כשיש  ונשברו שיניו.

יעקב בוכה, שמא יחזור עשו וישכנו...

 

על יעקב הכתוב אומר: "צווארך כמגדל השן" (שיר השירים ז', ה').

ועל עשו נאמר: "שיני רשעים שיברת" (תהילים ג', ח).© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏