תרומה - תוכו כברו

"סיפור חסידי קצר". "מבית ומחוץ תצפנו..." הסתכלות של גדולי ישראל וחדירה לפנימיות. בהקשר למאמרו של רבא: "כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם"... "סיפור על הרבי מקוצק"

תוכו כברו


"מבית ומחוץ תצפנו..." 


הגמרא במסכת יומא דף עב, מביאה את דרשתו של רבא על הפסוק: "מבית ומחוץ תצפנו..."


"אמר רבא כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו - אינו תלמיד חכם".


על מנת לעמוד על הסתכלותם של חכמי ישראל נביא מעשה:


מסופר שתלמיד אחד מתלמידי האדמו"ר מקוצק שהיה ידוע בלמדנותו, אולם דעותיו והשקפותיו לא תמיד תאמו את רוח התורה... 


ניגש פעם אל הרבי מקוצק והתפאר לפניו כי אין הוא הולך 4 אמות ללא תלמוד תורה...


שאל אותו הרבי: "וכמה אמות אתה הולך ללא יראת שמים?!"....

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏