וישלח- לא להרגיז את עשיו

"פרשת וישלח חידוש". של האלשיך קדוש העונה לשאלה: לשם מה מדגישה התורה שיעקב אבינו לקח את המנחה "מן הבא בידו"? ומדוע לא הביא לו גם פירות ומאכלים?!

לא להרגיז את עשיו

 

"וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו"

 

נשאלת השאלה:

לשם מה מדגישה התורה שיעקב אבינו לקח את המנחה "מן הבא בידו"? ומדוע לא הביא לו גם פירות ומאכלים?!

 

מבאר ה"אלשיך" הקדוש:

שיעקב שולח מנחה לעשו רק "מן הבא בידו", רק מהדברים שהגיעו לו מידו ומיגיע כפיו ,ולא שלח מנחת תבואות או זמרת ארץ ומגדנות וכיוצא בזה שאלו דברים הבאים "מטל השמים ומשמני הארץ" וזאת כדי לא להרגיז את עשו ולא להזכיר לו את הברכות שברך אותו יצחק...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏