ויצא- משתמע לשתי פנים

"דבר תורה קצר פרשת ויצא". רחל פונה אל אביה ואומרת: "אל ייחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי". איך אפשר לומר שרחל אימנו שיקרה?! ביאור נפלא של בעל מסורת הש"ס הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל...

משתמע לשתי פנים

 

"ורחל לקחה את התרפים ותשימם בכר הגמל ותשב עליהם... ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדני כי לא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי"

 

נשאלת השאלה:

איך אפשר לומר שרחל אימנו שיקרה?!

 

 בספר "למחר אעתיר" הביא תשובה ששמע מפי סבו הגרמ"מ ברסלויער זצ"ל:

בעל מסורת הש"ס הרה"ג ישעיה פיק ברלין זצ"ל, ביאר בשם רעייתו הרבנית ע"ה שרחל באמרה "דרך נשים לי, התכוונה שה- "תרפים" אמרה נמצאים אצלה, כי התרפים היו מעשה כשפים.

 

ונאמר בפסוק (שמות כב, יז): "מכשפה לא תחיה" וכתב רש"י: אחד זכרים ואחד נקבות אלא שדבר הכתוב בהווה, שאצל הנשים מצויות מכשפות.

הרי שהכישוף נקרא "דרך נשים".

 

זה שאמרה רחל: "דרך נשים לי", התרפים שהם מעשה כשפים ונקראים דרך נשים, לי - נמצאים אצלי.

 

לפי פירוש זה יוצא שבאמת רחל אימנו לא שיקרה אלא אמרה באופן שנשמע לשתי פנים.

 © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏