ויצא- מה נורא המקום הזה

"פרשת ויצא משל ונמשל". מה מחדש יעקב באומרו: "אין זה כי אם בית אלוקים" הלא כבודו מלא עולם וימלא כבוד ה' את כל הארץ?!...

מה נורא המקום הזה

 

"ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים"

 

שואל המגיד מדובנא זצ"ל:

מה מחדש יעקב באומרו: "אין זה כי אם בית אלוקים" הלא כבודו מלא עולם וימלא כבוד ה' את כל הארץ?!

 

משל למה הדבר דומה:

אדם אחד בא לעיר מלוכה והסתובב בשווקים וברחובות להסתכל בבניינים המפוארים אשר שם.

לפתע ראה ארמון אחד העולה בתפארתו על כל הבניינים - מבצר נשגב ומפואר מאד.

 

שאל הוא את העוברים והשבים "למי שייך הארמון הזה?"

השיבו לו, הוא ארמון המלך...

 

 ניגש האיש אל החצר החיצונה והביט על רוב החדרים הנמצאים בתוכה, ושאל למי הם?

השיבו לו לאמר, חדר זה שייך לרופא המלך, וזה ליועץ המלך, וזה לשריו, וזה לעבדיו, וכיוצא בזה...

 

עד שהגיע אל הפלטרין של המלך בכבודו ובעצמו, ושאל למי זה?

השיבוהו, זה בית המלך, השתומם האיש מאד ושאל: "הרי מקודם אמרתם לי על הארמון כולו כי הוא ארמון המלך, וכעת אתם אומרים על הבית הזה כי הוא בית המלך?!"

 

הסבירו לו: אמנם הארמון כולו נחלת המלך וקנינו, אולם נתן המלך אפשרות לאנשי הממלכה רשות להתגורר בחדריו החיצוניים, וחילק להם משכנות כפי הצורך של כל אחד ואחד, אולם הפלטרין הזה הוא מיוחד למלך בלבד, ואין לזרים גישה אליו.

 

אבוי לאדם שירהיב עוז בנפשו לגשת אל הבית הזה בלתי רשות המלך, וגם זאת רק אם ילבש מלבושים נאים הנאותים לכבוד המלך...

 

והנמשל הוא התשובה לשאלה שפתחנו בה:

 

כי אמנם נאמר "ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו", וכן "לה' הארץ ומלואה תבל ויושבי בה", עם כל זה הארץ נתן לבני אדם.

 

אבל המקום אשר בחר ה' בו לשכן שמו שם, הוא מקום המקדש שנאמר בו והזר הקרב יומת, ואף על הכהן הגדול ישנה אזהרה חמורה שלא יבוא בכל עת אל הקדש, ורק "בזאת יבוא אהרון אל הקדש... וכיפר אהרון אחת בשנה".

 

נמצא שבית המקדש מיוחד אך ורק בלתי לה' לבדו. ולכן כאשר התעורר יעקב אבינו וייקץ משנתו אמר: "אכן יש ה' במקום הזה" ושמא תאמר ומה החידוש הלא כבודו מלא עולם וימלא כבוד ה' את כל הארץ לכן הוסיף "מה נורא המקום הזה"...

 
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏