ויצא- קרבה מיוחדת לה'

"פרשת ויצא סיפור חסידי". עם האדמו"ר בעל האמרי אמת - רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל, ובן זקוניו רבי פנחס מנחם... וכיצד הראה הנכד בקיאות בחלומו של יעקב על הסולם והמלאכים...

 קרבה מיוחדת לה'

 

"והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו"


האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור זצ"ל, בעל האמרי אמת ישב באחד הימים ללמוד עם בן זקוניו רבי פנחס מנחם, בלימודם הגיעו האב והבן לחלומו של יעקב על הסולם והמלאכים.

 

האב חפץ לראות עד כמה נבון ופיקח בנו – החל לשאול אותו שאלות לחידוד: "אמור נא לי", שאל רבי אברהם מרדכי, "אם יעקב ראה את מלאכי השרת עולים ויורדים בסולם, מדוע לא טיפס אף הוא והעפיל מעלה עימם?"

 

חייך הבן: "אבא, זה היה רק חלום"

 

"נכון בני, היה זה חלום בלבד", הוסיף האב הגדול להקשות. "אבל במה שחולם אדם בלילה טמונים לא מעט מהרהורי ליבו ביום, האם יעקב אבינו לא שאף בחלומו להיות גבוה יותר מדרגתו העכשווית?"...

 

הרהר פנחס מנחם וענה בשנינות: "ברור שלא! הרי מיד לאחר מכן כתוב בפסוק הבא 'והנה ה' ניצב עליו' – אם הקב"ה לידו, מה לו לטפס ולחפשו במקום אחר... "

 

רבי אברהם מרדכי נהנה מאוד מתשובתו של הילד והבליע חיוך של סיפוק מחכמתו.

© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏