ויצא- וורטים קצרים

"פרשת ויצא וורטים קצרים". "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"?. מה הביא את לבן לשלם משכורת ליעקב? וורט נפלא של החתם סופר. ביאורו של בית הלוי על הדרך שבה לבן "הרמאי" מטיף מוסר ליעקב אבינו...

 וורטים לפרשת ויצא

 

גם אני שם?!

 

"אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי"

 

לכיסא הכבוד של הקב"ה ארבע רגליים, שבכל אחת מהן חקוקה דמות אחרת: אריה, כרוב, נשר ויעקב אבינו.

 

ראה יעקב את הכיסא הזה בחלומו, הקיץ ואמר: "אכן יש ה' במקום הזה" -ידעתי שיש בכיסא הכבוד את דמותם של אריה, כרוב ונשר.

 

אך "ואנכי" – שגם אני נמצא שם, "לא ידעתי"...

 

-------------------------------------

 

צמד חמד

"הכי אחי אתה ועבדתני חנם, הגידה לי מה משכורתך"

 

וורט נפלא הביא ה'חתם סופר':

יעקב סיפר ללבן שגנב את הברכות. כששמע לבן שאף יעקב יודע לגנוב, נענה ואמר "הכי אחי אתה" אם כך הרי אנחנו ממש אחים...

 

והוסיף ואמר ליעקב בלשון תמיהה: "הכי אחי אתה" –הרי אתה גנב כמוני, "ועבדתני חינם?" -בטח תגנוב אותי כשתהיה לך הזדמנות.

 

אם כן, "הגידה לי מה משכורתך" -בא נסכם מראש כמה אני נותן לך ואל תגנוב אותי...

 

------------------------------

 

מוסר של רמאי

 

"ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה"

 

בספר בית הלוי הוא שואל:

מדוע הוצרך לבן לתרץ את מעשיו ליעקב בנימוקי 'מנהג המקום' ושרחל יותר צעירה?

 

והוא מבאר בדרך צחות:

אלא, הוא רמז ליעקב שכאן ה'טריק' שלו לא יעבוד... "אנחנו לא כמוך, הדרך שבה קנית את הבכורה לא מקובלת על אנשי מקומנו"...

 

"אצלי בכורה זו בכורה, וצעירה זו צעירה... לא יעשה כן במקומנו מה שעשית שם"...

 

ראו את "הרמאי" מטיף מוסר ליעקב אבינו...
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏