תולדות- מקללה לברכה

"שיחה לפרשת תולדות" הרב רוזנבלום המבאר שסיפור קבלת הברכות של יעקב במרמה אינו אלא תיקון לחטא אדם הראשון ולמעשה כל הברכות הם כנגד הקללות שנתקלל אדם הראשון... ביאור נפלא ומדהים...

מקללה לברכה

 

יש כמה שאלות שיש לשאול על סיפור הברכות של יעקב ועשיו:

שאלה ראשונה - למה יצחק מברך את יעקב אם הוא מרגיש שמשהו כאן בעייתי: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו"?!

 

שאלה שניה מהיכן הביטחון של רבקה שיעקב צריך לקבל את הברכות? וגם אם כן למה בשקר?!

 

שאלה שלישית - כתוב בתורה, שרבקה אמנו אמרה ליעקב אבינו ללכת לקבל את הברכות. אמר לה יעקב: אוּלַי יְמֻשֵּׁנִי אָבִי וְהָיִיתִי בְעֵינָיו כִּמְתַעְתֵּעַ וְהֵבֵאתִי עָלַי קְלָלָה וְלֹא בְרָכָה: וַתֹּאמֶר לוֹ אִמּוֹ עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי אַךְ שְׁמַע בְּקֹלִי וְלֵךְ קַח לִי.
מה זה עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי?! וכי, אפשר להעביר קללות אחד לשני?!

 

שאלה רביעית הוא שואל, והאמת שזו שאלת הרמב"ן - למה צריכה רבקה אמנו להגיד ליעקב, שילבש את הבגדים של עשו ויקבל את הברכות בצורה כזאת?! תעשי דבר פשוט מאוד - אם קיבלת נבואה שהברכות מגיעות ליעקב אבינו, תיגשי ליצחק ותאמרי לו "קיבלתי נבואה, שיעקב אבינו צריך לקבל את הברכות ולא עשיו!"  
למה צריכים לעשות תחפושת שלמה ולהגיד "אני עשו בכורך..."?!

 

שאלה אחרונה - הבגד של עשיו הוא הבגד שלבש אותו אדם הראשון, נמצא עכשיו בבית של יצחק אבינו. עשיו לא סומך על הנשים שלו, ולכן הוא שם את זה בבית של אמו, רבקה אמנו, בארון.


לבגד הזה, אין שום ריח. הבגד הזה נמצא כבר 48 שנים בבית, לפי החשבון, עשו ויעקב עכשיו בני 63, והיו בני 15 כשאברהם נפטר ועשו באותו יום הרג את נמרוד, יוצא ש- 48 שנים הבגד הזה נמצא בביתו של יצחק אבינו, אין לו ריח. יעקב מסתובב בבית הזה  63 שנה ואין ריח.  

כשיעקב לובש את הבגד הזה - פתאום יש ריח! - מדוע, רק החיבור של הבגד עם יעקב יוצר את הריח?!

 

כדי לענות נקדים את הזוהר הקדוש פרשת תולדות קמ"ג, ע"א:

בְּגִין כָּךְ, אִזְדַּמַּן יַעֲקֹב בְּחָכְמְתָא וּבַעֲקִימוּ בגלל זה, הזדמן יעקב בחכמה ובערמה דְּאַיְיתֵי בִּרְכָאן עֲלֵיהּ דְּיַעֲקֹב כדי שיקבל את הברכות דְּאִיהוּ כְּגַוְונָא דְאָדָם הָרִאשׁוֹן כי יעקב דוגמת אדם הראשון, וְאִתְנְטָלוּ מֵהַהוּא חִוְיָא ולקח מאותו נחש דְאִיהוּ שְׂפַת שָׁקֶר הנחש הקדמוני, הוא כולו שקר. דְּכַמָּה שִׁקְרָא אָמַר כמה שקרים אמר הנחש הקדמוני, וְכַמָּה מִלֵּי דְשִׁקְרָא עֲבַד, וכמה שקרים הוא גם עשה בְּגִין לְאַטְעָאָה וּלְאַיְיתָאָה לְוָוטִין עַל עַלְמָא כדי להטעות ולהביא קללה על העולם. בְּגִין כָּךְ, אֲתָא יַעֲקֹב בְּחָכְמָה לכן בא יעקב אבינו בחכמה וְאַטְעֵי לְאֲבוּי והטעה את אביו, בְּגִין לְאַיְיתָאָה בִּרְכָאן עַל עַלְמָא כדי להביא ברכות על העולם, וּלְנָטְלָא מִנֵּיהּ ולקחת מהנחש הקדמוני מַה דְּמָנַע מֵעַלְמָא, מה שמנע את הברכות מהעולם וּמִדָּה לָקֳבֵל מִדָּה הֲוָה יעקב אבינו עשה עם הנחש מידה כנגד מידה.


... וּמִן יוֹמוֹי דְּאָדָם, ומיום שנברא אדם הראשון אִזְדַּמַּן יַעֲקֹב לְנַטְלָא מֵהַהוּא חִיוְיָא, כָּל הַנֵּי בִּרְכָאן, יעקב אבינו הזדמן, כדי לקחת מהנחש ההוא את כל הברכות וְאִשְׁתָּאַר אִיהוּ בִּלְוָוטִין וְלָא נָפַק מִנַּיְיהוּ והנחש נשאר עם הקללות.

 

 

מבאר הרב רוזנבלום שלב אחרי שלב לפענח מה אומר כאן הזוהר:

מספרת הגמרא {מסכת ב"ב נח, א}, שר' בנאה הלך לציין מערות קבורה. נכנס למערת המכפלה וציין את מערת הקבורה של יעקב אבינו, עבר למערת הקבורה של יצחק אבינו, עבר למערת הקבורה של אברהם אבינו, משם עבר למערת הקבורה של אדם הראשון.
הוא פותח את הקבר של אדם הראשון כדי לציין את גודל המערה, יוצאת בת-קול ואומרת לו "בדמות דיוקני הסתכלת ובדיוקני עצמה אל תסתכל".

 

מי זה דמות דיוקני?

אומרת הגמראשופריה היופי דיעקב אבינו מעין שופריה יופיו דאדם הראשון. יצתה בת קול ואמרה לר' בנאה נסתכלת בדמות דיוקני ביעקב בדיוקני עצמה אדם הראשון אל תסתכל.

מה קרה ? מתי יעקב אבינו קיבל את היופי הזה?

אומרת התורה בפרשת ויצא {כח, י} וַיֵּצֵא יַעֲקֹב מִבְּאֵר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָרָנָה.

אומר רש"י - ויצא יעקב מבאר שבע. לא היה צריך לכתוב אלא וילך יעקב חרנה, ולמה הזכיר יציאתו, אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא משם פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה...

 

שואל ר' צדוק הכהן בפרשת ויצא:

על אף אחד מהאבות, לא כתוב "פנה הודה פנה זיוה פנה הדרה" כשהוא יצא מן העיר, למה רק ביעקב זה נאמר?

 

אומר ר' צדוק הכהן יסוד נפלא ביותר:

שלושת האבות הקדושים תיקנו את חטא אדם הראשון. כל אחד במימד שלו.
אדם הראשון, אומרים חז"ל, חטא בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.

הוא בסך-הכל אכל מעץ הדעת, אבל שורשי האכילה מעץ הדעת הביאו את ג' העוונות האלה.

 

אדם הראשון האמין לחוה שהאמינה לנחש שאמר – "הקב"ה אכל מן העץ הזה, וכך נהיה אלוקים. כל מה שהקב"ה לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת, כי אומן שונא בני אומנותו, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת!"

פירוש הדבר, שאדם הראשון האמין שהעץ היה פה קודם הבריאה, אם ככה, הוא כופר בעיקר! אם ככה, אדם הראשון עבר על עבודה זרה.

 

שפיכות דמים, אמנם לא בפועל, אבל ע"י האכילה מהעץ נגרם מוות לעולם.

 

גילוי עריות, הכוונה למה שאומרת הגמרא במסכת שבת קמו.:

בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא. או הכוונה לדברי הגמרא (מסכת סנהדרין לח, ב)  - רבי יצחק אמר אדם הראשון מושך בערלתו היה.

 

אומר הזוהר הקדוש - דע לך, אדם הראשון חטא בג' שורשי עבירות חמורות. בא הקב"ה ונתן לכל אחד מהאבות לתקן את אחד מהשלבים של החטא.


אברהם אבינו תיקן עבודה זרה. הוא נכנס לתוך כבשן האש באור כשדים, הוא שבר את הפסלים של אבא שלו, ובזה הוא תיקן את ענין העבודה זרה.


יצחק אבינו, תיקן בעקידה את השפיכות דמים.


יעקב אבינו, מיטתו שלמה, שנאמר: "רְאוּבֵן בְּכֹרִי אַתָּה כֹּחִי וְרֵאשִׁית אוֹנִי יֶתֶר שְׂאֵת וְיֶתֶר עָז". תיקן את העניין של גילוי עריות.


כיוון שיעקב אבינו השלים את התיקון של שלושת החטאים האלה, הוא קיבל את החזות של אדם הראשון.אומרת הגמרא - שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם הראשון - כי הוא קיבל את המהות של אדם הראשון.אם אלה פני הדברים אומר הספר יד יוסף לר' יוסף צרפתי:

הקב"ה רצה לברך את אדם הראשון בעשר ברכות. הוא רצה לברך את חוה בעשר ברכות, הוא רצה לברך את הנחש בעשר ברכות, והוא רצה לברך את האדמה בתשע ברכות. אבל כיון שהם קלקלו, אומרים חז"ל (פרקי דרבי אליעזר, פרק יד), אדם נתקלל בעשר קללות, חוה בעשר קללות, הנחש בעשר קללות והאדמה בתשע.

סה"כ 39 קללות.

 

* ל"ט מלקות שנותנים לאדם, הם כנגד הל"ט קללות, וגם ל"ט מלאכות בשבת הם כנגד ל"ט קללות שנתקלל העולם.

 

אומר הספר יד יוסף - אמרה רבקה אמנו ליעקב אבינו - אתה שופריה דאדם הראשון. אם ככה, אתה עכשיו הולך לאבא לקבל את עשרת הברכות שהיו מגיעים לאדם הראשון מפי הגבורה!

 

אדם הראשון לא קיבל אותן כי הוא קלקל בשלושת העבירות!

אחרי שאברהם תיקן עבודה זרה, יצחק תיקן שפיכות דמים ויעקב תיקן גילוי עריות. חזר שופריה דאדם הראשון וניתן ליעקב,  ולכן על ידי זה יכל יעקב לקבל את הברכות!
בוא ונראה מה הם הברכות שהוא ברך אותו:

וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹקִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ: יַעַבְדוּךָ עַמִּים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ לְאֻמִּים הֱוֵה גְבִיר לְאַחֶיךָ וְיִשְׁתַּחֲוּוּ לְךָ בְּנֵי אִמֶּךָ אֹרְרֶיךָ אָרוּר וּמְבָרְכֶיךָ בָּרוּךְ. - עשר ברכות.

 

הברכות של יעקב כנגד הקללות של אדם הראשון:

וְיִתֶּן לְךָ הָאֱלֹקִים מִטַּל הַשָּׁמַיִם וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ, כנגד אֲרוּרָה הָאֲדָמָה בַּעֲבוּרֶךָ בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ.


בקללה נאמר: וְקוֹץ וְדַרְדַּר תַּצְמִיחַ לָךְ וְאָכַלְתָּ אֶת עֵשֶׂב הַשָּׂדֶה, וכאן התיקון מגיע וְרֹב דָּגָן וְתִירֹשׁ.


כנגד בְּזֵעַת אַפֶּיךָ תֹּאכַל לֶחֶם, באה ברכה חדשה "יַעַבְדוּךָ עַמִּים וְיִשְׁתַּחֲווּ לְךָ לְאֻמִּים" - תיקח את כל התאילנדים, שים אותם בפרדס שיקטפו לך תפוזים. אתה תשב בישיבה ותלמד...

 


יעקב פחד ללכת ולקבל את הברכות
אמר יעקב – "אימא, כל הברכות באו בשקר. הרי הנחש בא ושיקר לחוה כשאמר לה שמן העץ הזה אכל הקב"ה וברא עולמות, ולכן חוה אכלה מעץ הדעת והאכילה את אדם - הכל מבוסס על שקר! - איך אני יכול לקבל ברכות בשקר?!


אוּלַי יְמֻשֵּׁנִי אָבִי וְהָיִיתִי בְעֵינָיו כִּמְתַעְתֵּעַ וְהֵבֵאתִי עָלַי קְלָלָה וְלֹא בְרָכָה - את רוצה להחזיר את הברכה לעולם ובמקום זה, תחזור הקללה לעולם. איך יבוא מזה ברכה?!

 


אומר הזוהר הקדוש:

אמרה לו רבקה (תהילים יח, כז): עִם נָבָר תִּתְבָּרָר וְעִם עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל. דע לך, אם רוצים להוציא מהנחש, אין דרך אחרת, רק בדרך של שקר!

 

במידה כנגד מידה - הוא גנב את הברכות בשקר, אנחנו נקבל את הברכות באותה צורה!

 

אומרת לו רבקה - מה אתה מפחד ללכת?! עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי אַךְ שְׁמַע בְּקֹלִי וְלֵךְ קַח לִי.

 

אמרה לו רבקה אמנו - דע לך, שחטא אדם הראשון מבוסס על מה שאמר הקב"ה לאדם הראשון –כִּי שָׁמַעְתָּ לְקוֹל אִשְׁתֶּךָ! זו הסיבה לכל הקללה!
אם תקיים את "שְׁמַע בְּקֹלִי", אתה תתקן את החטא של אדם הראשון.

 

יוצא שהתיקון יהיה, ב- "שְׁמַע בְּקֹלִי", כנגד מה שאדם הראשון שמע בקול אשתו.אם ככה, נוכל להבין דבר נפלא ביותר:

אומרת לו רבקה אמנו – "עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי". מה זה "עָלַי"?

 

אמרה לו אמו, עָלַי מוטל התפקיד לתקן את החטא הזה.

הקב"ה אמר לי בנבואה - "רבקה, את אמורה לתקן את חטאה של חוה. קחי עליך את התפקיד ותביאי את יעקב לקבל את הברכות, כדי להחזיר את הברכות שמגיעות לאדם הראשון, שלא קיבל אותם בגלל התרמית של הנחש. תבואי את במעשה תרמית, ותקבלי את הברכות"

 

מידה כנגד מידה! באותה הדרך שעשה הנחש, כך תעשי גם את.

 

כעת נבין מדוע יצחק מברך:

אומר יצחק אבינו - הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב וְהַיָּדַיִם יְדֵי עֵשָׂו. וְלֹא הִכִּירוֹ כִּי הָיוּ יָדָיו כִּידֵי עֵשָׂו אָחִיו שְׂעִרֹת וַיְבָרְכֵהוּ.

 

אם אתה לא יודע מי הוא, מה אתה מברך אותו?

 

אמר יצחק – "הַקֹּל קוֹל יַעֲקֹב" אני רואה שהעניין הזה של הקול, החטא שאדם הראשון שמע לקול אשתו, תוקן. עכשיו אני שומע קול של יעקב. אני לא מתייחס לזה שהידיים ידי עשו. אם הקול קול יעקב, החטא תוקן! אם החטא תוקן, מגיעות לו הברכות!

 

אם ככה, נוכל להבין טוב מאוד:

הכתונת הזאת הייתה 48 שנים בביתו של יצחק אבינו. יעקב אבינו כבר נמצא שם 63 שנה, ואין ממנו ריח של גן-עדן, וגם לא מהכתונת. 

 

כששניהם ביחד מתחברים, יש ריח של גן-עדן. כיוון ש "שופריה דיעקב מעין שופריה דאדם הראשון", באותו רגע שמלביש יעקב אבינו את הבגד הזה, חוזרים חזרה לאדם הראשון בגן-עדן שלפני החטא, לכן חוזר בחזרה הריח של גן-עדן!

 

עכשיו כשיעקב השלים את התיקון של החטא הזה, חוזר להיות "שופריה דיעקב כעין שופריה דאדם הראשון". הוא השלים את כל האבות הקדושים. אברהם תיקן ע"ז, יצחק תיקן שפיכות דמים, יעקב תיקן גילוי עריות והשלים את התיקון, לכן עכשיו מגיע ריח של גן-עדן!

 

אומר יצחק אבינו – "אהה, יש ריח של גן-עדן?! מגיע לו ברכה, כי זה מעין הריח של אדם הראשון לפני החטא".

 

לאחר שהוא תיקן את החטא הזה, מחזירים לו בחזרה את אותם כוחות שהיו לאדם הראשון לפני החטא.

 

לסיכום הדברים, נאמר עוד יסוד אחד:

במעשה קבלת הברכות, נמצאים ארבעה - יצחק אבינו, רבקה אמנו, יעקב אבינו ועשו.

 

 

עפ"י דברי היד יוסף, ארבעתם, הם דוגמת חטא אדם הראשון - יצחק אבינו הוא כנגד הקב"ה, רבקה אמנו היא כנגד חוה, יעקב אבינו כנגד אדם הראשון ועשו כנגד הנחש.

 

יצחק אבינו כביכול, רוצה לברך את הנחש (עשו). הנחש הפיל את העולם בעורמה.  התיקון אומרת רבקה ליעקב - בגלגול הקודם, אני זאת שהטעיתי אותך ואמרתי לך "תאכל מעץ הדעת".

 

הקב"ה האשים אותך כִּי שָׁמַעְתָּ לְקוֹל אִשְׁתֶּךָ. עכשיו תעשה מה שאני מצוה אותך, אין לך ממה לפחד עָלַי קִלְלָתְךָ בְּנִי - התפקיד לתקן את הקללה שלך, מוטלת עלי, לכן שְׁמַע בְּקֹלִי לַאֲשֶׁר אֲנִי מְצַוָּה אֹתָךְ - אם תעשה מה שאני מצוה אותך, תגיע לתיקון של חטא אדם הראשון...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏