תולדות- ענה כסיל כאיוולתו

"סיפור קצר פרשת תולדות". תשובה לשאלה: מדוע נאמר אצל יצחק אבינו "וילכו מאתו בשלום", והרי רק למתים אומרים ב"שלום", ולחיים צריכים לומר – "לשלום"?!

"ענה כסיל כאיוולתו"


"וילכו מאתו בשלום"


תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סד. קובעת:

"אמר רבי אבין הלוי: הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום.

שהרי יתרו שאמר לו למשה (שמות ד') לך לשלום - עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום (שמואל ב' ט"ו): לך בשלום - הלך ונתלה".

 

נשאלת אם כן השאלה:

מדוע אמר להם בשלום, והרי רק למתים אומרים ב"שלום", ולחיים צריכים לומר – "לשלום"?!

 

מדרש "לקח טוב" מביא רעיון נפלא:

שלמה המלך (משלי כו) אומר: "ענה כסיל כאיוולתו". למעשה, יצחק ענה להם כטיפשותם. הם אמרו "ונשלחך בשלום" והוא אמר להם גם "בשלום".".

 

בעניין זה של ענה כסיל כאיוולתו, מסופר:

שאדם אחד נכנס אל ה"כתב סופר", והרב אמר לו "הו, כבודו הטריח את עצמו אלי?"

ענה הטיפש, "לא, הלכתי פה לסנדלר, וממילא כבר נכנסתי אל הרב"...

כשסיימו לדבר קם האיש ללכת והכתב סופר מלווהו.

 

"הרב לא צריך לטרוח ללוות אותי", אמר האיש.

אך הכתב סופר ענה לו כאיוולתו, ואמר לו: "לא, אני פשוט צריך לצאת לבית הכיסא"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏