תולדות- למנף התדרדרות וללמד זכות

"סיפור לפרשת תולדות". לא ניתן לומר שיצחק אבינו לא ידע מיהו בנו עשיו ומהן "מעלותיו"... והראיה לכך שהזהירו לא להביא מן הגזל משמע שידע בדיוק עם מי יש לו עסק... אם כן, מה ראה יצחק לאהוב את בנו הרשע?! ביאור נפלא של לימוד זכות מיצחק אבינו...

למנף התדרדרות וללמד זכות

 

"וַיֶּאֱהַב יִצְחָק אֶת עֵשָׂו כִּי צַיִד בְּפִיו..."


נשאלת השאלה:

לא ניתן לומר שיצחק אבינו לא ידע מיהו בנו עשיו ומהן "מעלותיו"... והראיה לכך שהזהירו לא להביא מן הגזל משמע שידע בדיוק עם מי יש לו עסק... 


אם כן, מה ראה יצחק לאהוב את בנו הרשע?!


התשובה היא:

הוא רצה להמליץ טוב בעד עם ישראל לעתיד לבוא. שכאשר יראה הקב"האת בניו חוטאים למרות זאת יקרבם אליו כפי שהוא עשה... היה אחד שהצליח למנף את התדרדרות בנו וללמד זכות על עם ישראל:

 

מסופר על רב העיר 'יאס' - בעל ה'באר מים חיים' זצ"ל:

היה לו בן שלא ענה לציפיות הרוחניות הגבוהות שלו.

הבין ה'באר מים חיים' שאם ירחיק את בנו לגמרי אז הוא עלול ליפול ולרדת מהדרך לגמרי. מה עשה?

 

שכר לבנו דירה, שילם לו משכורת והיה עולה אליו מידי יום לומר לו בוקר טוב. לא פעם כשחזר לביתו לאחר המפגש עם הבן, היה הוא 'שבר כלי'.

 

הוא התפלל ואמר:

"ריבונו של עולם לי יש בן אחד שלא מתנהג כמו שצריך ועם כל זה אני שוכר לו דירה ונותן לו כסף ועולה אליו כל בוקר לומר לו בוקר טוב, לך יש הרבה ילדים כאלה שלא מתנהגים כמו שצריך, אם אני בשר ודם מתנהג כך עם בני לפנים משורת הדין, אתה מלך מלכי המלכים הקב"ה לא כל שכן שאתה צריך להתנהג עם בניך לפנים משורת הדין ולהשפיע להם השפעות טובות?!"...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏