תולדות- להכיר את הקב"ה

"סיפו רחסידי לפרשת תולדות". מפני מה היו אמותנו עקרות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים. סיפור על הרב הקדוש על בעל ה- 'ברכת אברהם' מסלונים זצ"ל המגלה שבכדיר להכיר את הקב"ה צריך תפילות של חשוכי בנים ועקרות...

להכיר את הקב"ה

 

 "כי עקרה היא"

 

בגמרא מסכת יבמות דף סב מובא על פסוק זה:

"מפני מה היו אמותינו עקרות? מפני שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים"

 

סיפר פעם הרב שלמה לווינשטיין שכשהמתין שנים רבות לפרי בטן למד להכיר את הקב"ה דרך ספר התהילים... התפילות והדמעות שהוריד חיברו אותו להקב"ה.

 


בהקשר זה מסופר על בעל ה- 'ברכת אברהם' מסלונים זי"ע:

פעם ישב הרב הקדוש עם חבורת חסידים בטבריה ואחד החברים נכנס לבשר שלאברך פלוני שהתחתן לפני פחות משנה - נולד בן.

 

פרצו כולם בברכת "מזל טוב".

 

כששמע זאת הרבי, הגיב ואמר: "יהודים של פעם היו אומרים, שמי שנולד לו בן תוך שנה לנישואיו ספק גדול אם הוא יודע שיש בורא עולם!"


© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏