תולדות- מי שמתייאש לא מתקדם!

"סיפור עם מוסר השכל פרשת תולדות". מה כל ההתעסקות בבארות אשר חפר יצחק באה ללמד אותנו? ביאורו הנפלא של החפץ חיים המוסבר על ידי "סיפור עם מוסר השכל לפרשת השבוע תולדות"..

מי שמתייאש לא מתקדם!


"ויחפרו עבדי יצחק בנחל"

 

החפץ חיים זצ"ל הסביר:

שכל ההתעסקות בבארות אשר חפר יצחק מלמדנו, שלעולם לא ירפה האדם ידיו מלהמשיך את העסק אשר התחיל אל ייאוש ואל כישלון.

 

היכולת לנסות ולנסות חשובה היא להתקדמות שלנו. לא פעם בייאוש אנו מפסידים את תכלית החיים, נשארים שבויים ליצרנו ולא מתקדמים מאומה.

 

משל למה הדבר דומה:

 

ילד אחד הלך לקרקס, הסתובב בין האוהלים ומגורי החיות המאולפות. כאשר הגיע למקום משכנו של הפיל נדהם הזאטוט למראה מוזר מאד:

 

הפיל הענק היה קשור בשרשרת ברזל פשוטה ליתד קטן ורעוע. שאפילו הוא – זאטוט קטן מסוגל להוציאו במשיכה קלה...

 

"מוזר מאוד, הרי הפיל יכול לנתק את השרשרת, לחלוץ בקלות את היתד ולצאת לחופשי..." – חשב לעצמו.

 

"היי, ילד מה אתה עושה כאן?!", שאל אותו לפתע אחד מעובדי הקרקס. "כלום... אני רק מסתכל..." ענה הילד.

 

"אני מיד מסתלק רק תגיד לי רק משהו אחד: איך הפיל עומד בשקט כשהוא יכול בקלות לנתק את השרשרת ולהשתחרר?!".

 

חייך העובד והסביר: "הפיל הזה נמצא אצלנו מאז שהוא קטן... אז הוא באמת ניסה. כמה וכמה פעמים... הוא לא הצליח למרות ניסיונותיו ופשוט התייאש... כך קבע לו בראשו שהיתד והשרשרת חזקים ממנו ולכן גם כעת, כשהוא כבר ענק, הוא אפילו אינו מנסה..."...

 

יצחק אבינו חפר ולא מצא מים, הוא לא התייאש וחפר באר אחרת עד שמצא מים, רבו איתו עליה ושוב אינו מרפה... חפר באר אחרת, וכך המשיך במלאכת החפירה מבלי להרפות... עד שסוף סוף חפר ומצא באר שלא רבו עליה וקרא לה: רחובות.

 

סיים החפץ חיים:

כן הדבר בכל העניינים החומריים והרוחניים כאחד, בין אם זה במסחר ובין בלימוד התורה.


גם אם לא הצלחת בתחילה בלימוד, אל לך לעזוב את התורה, כי סוף הכבוד לבוא, ואם נכשלת תחילה, לבסוף עוד תעמוד על אמיתתה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏