תולדות- אין שלימות ללא עמל!

"רעיון לפרשת תולדות". תשובת רבי חיים שמואלביץ זצ"ל לשאלה: אם בא מלאך ומלמדו את כל התורה, הרי שתלמיד חכם עצום הוא... אם כך, מדוע לא ציוונו חז"ל לעמוד בפני אישה הרה הנכנסת לחדר?! ועוד, מדוע רצה יעקב אבינו לצאת מבטן אימו אם הגיע לדרגה גבוהה שכזו?!

אין שלימות ללא עמל!

 

"ותהר רבקה אשתו"

 

הגמרא במסכת נידה דף ל: מביאה דרשה:

דרש רבי שמלאי למה הולד דומה במעי אמו לפנקס שמקופל... ונר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו... ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן הימים... ומלמדין אותו כל התורה כולה... כיון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה...

 

שאל הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל:

אם בא מלאך ומלמדו את כל התורה, הרי שתלמיד חכם עצום הוא... אם כך, מדוע לא ציוונו חז"ל לעמוד בפני אישה הרה הנכנסת לחדר?!

 

ועוד, מדוע רצה יעקב אבינו לצאת מבטן אימו אם הגיע לדרגה גבוהה שכזו?!

 

והוא השיב:

אין משמעות ללימוד תורה שלא בא מתוך יגיעה. (כפי שאמר הרב עובדיה יוסף זצ"ל שאחד הסיבות שמשה רבינו לא מצא נבונים בעם ישראל על מנת למנותם כשרים היא מכיוון שלא הייתה יגיעה בתורה, כל שאלה פנו למשה רבינו ולא נדרש מאמץ...)

 

ומכיון שתורה זו של התינוק במעי אימו באה ללא עמל - תורה זו איננה שלמה...

 

וזו אם כן הסיבה שרצה יעקב לצאת לאוויר העולם, ולא ללמוד מפי המלאך, כדי שיוכל לזכות בתורה מתוך עמל ויגיעה ולהגיע לשלמות התורה.© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏