תולדות- תלוי איך מפרשים...

"פרשת תולדות וורט קצר". מדוע חשש יעקב שיצחק יקלל אותו (גם אם לא יברכו) הרי האב מרחם על בנו. ומהיכן הגיע החשש לקללה?! ומדוע רבקה לא חששה ואמרה בביטחון "עלי קללתך בני"?! "וורט קצר תולדות"

תלוי איך מפרשים...

 

"אולי ימשני אבי והבאתי עלי קללה ולא ברכה, ותאמר לו אמו עלי קללתך בני..."

 

נשאלת השאלה:

מדוע חשש יעקב שיצחק יקלל אותו (גם אם לא יברכו) הרי האב מרחם על בנו. ומהיכן הגיע החשש לקללה?! ומדוע רבקה לא חששה ואמרה בביטחון "עלי קללתך בני"?!

 

מסביר ספר "חנוכת התורה" על דרך הדרש:

ישנה מצוות לא תעשה: "ארור משגה עור בדרך" שניתן להסבירה בשני אופנים:

א.    שמדובר בעיוור ממש שמשגה ומטעה אותו

ב.     על פי פירוש חז"ל שמשיא לאדם עצה שאינה הוגנת.

 

יעקב סבר שהפסוק כפשוטו, לכן אמר אם אני מרמה את אבי יצחק, הרי שהוא עיוור, "והבאתי עלי קללה" כלומר קללת התורה שאמרה "ארור משגה עיוור".

 

לעומתו אימו רבקה אמרה לו שלא יחשוש כיון שפירוש הפסוק הוא למי שנותן עצה רעה, לכן אדרבה, עצה טובה היא נותנת כדי שיבוא יעקב וייטול את הברכות... © כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏