השקפה- גם לתת צריך זכות!

"התורם מחליט מה ירוויח" האם כל תרומה מבורכת?! "כיצד רואה היהדות אדם שלא תורם לצורך מצווה". "סיפור על האדמור מפונוביז". המתאר איך קיבל את העובדה שלא השיג תרומה מעשיר אחד... "סיפור על תרומה שלא צלחה"

גם לתת - צריך זכות!


כדי להבין איך רואה היהדות אדם שבחר שלא לתרום למוסדות צדקה וחסד ניתן לעמוד מהמעשה הבא:


פעם חזר הרב מפוניביז' וסיפר:

הייתי בארצות הברית, ושמעתי על פלוני, יהודי מיליונר, המבקש להנציח את שמו במבנה ציבור רב רושם בארץ הקודש.

 

חשבתי לעצמי, ברוך השם, ישיבת פוניביז' עומדת על תילה. אבל נרתום אותו להציב יד ושם לישיבה נוספת שנכחדה בשואה הנוראה. ישיבת גרודנא, או קוברין, או ברנוביץ,' לא חסר...

 

טרחתי וניסיתי בלי סוף, וכל העת היו דחיות מדחיות שונות,ממש מניעות ממרום. פה יצא ופה נסע, פה חלה ופה נפש. האמת התייאשתי, התרמתי גבירים ככל יכולתי, וברוך השם עלה בידי.

 

כשעליתי למטוס לשוב ארצה, מי יושב לידי, במושב הצמוד, אם לא אותו יהודי! באמת יהודי חם בעל לב נפלא. שוחחנו בלבביות והצגתי את 'מרכולתי', לזכותו בשני העולמות.

 

ואז הוא אמר לי: "חבל שהרב איחר בשבוע, כבר תרמתי אצטדיון ביפו שיישא את שמי, אצטדיון בלומפילד"...

 

הבנתי באותו רגע שהייתה כאן יד ההשגחה העליונה - ממש מעשה אלוקינו! לא היו לו זכויות, לא נמצא ראוי! אילו היה זוכה, ובונה היכל לתורה, כמה מצוות היו מתווספות לו מדי שנה בשנה, ומידי חודש בחדשו. מדי שבוע ויום, ובכל שעה ושעה!

 

משלא זכה, כמה חילול שבת רחמנא ליצלן ייזקף לחובתו...



© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏