תולדות- לא אוכל מהגזל!

"וורט לשבת תולדות". מדוע צריך יצחק לומר לעשיו איזה כלים צריך לקחת לציד? הרי התורה מעידה שעשו היה "איש ציד" וממילא ידע אלו כלים עליו לקחת... ואם כך, היה יצחק אבינו צריך לומר לו: "צודה לי ציד..." ועוד, מדוע לא לקח עשיו את "בגדי החמודות" – הרי לפי חז"ל היו הבגדים הללו מכניעים לפניו את החיות ומה יותר הכרחי מהם כעת?! ביאור נפלא...

לא אוכל מהגזל!

 

"ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד"

 

מבאר רש"י:

"וצודה לי" - מן ההפקר ולא מן הגזל!

 

נשאלת השאלה:

לשם מה היה יצחק אבינו צריך לומר לעשיו איזה כלים צריך לקחת לציד? הרי התורה מעידה שעשו היה "איש ציד" וממילא ידע אלו כלים עליו לקחת...

ואם כך, היה יצחק אבינו צריך לומר לו: "צודה לי ציד..."

 

ועוד, מדוע לא לקח עשיו את "בגדי החמודות" – הרי לפי חז"ל היו הבגדים הללו מכניעים לפניו את החיות ומה יותר הכרחי מהם כעת?!

 

התשובה לכך נמצאת ברש"י:

 הזהירו יצחק והדגיש לו: "שא נא כליך" - שלך ולא כלי שגזול בידך וכן גם קח את תליך וקשתך שהם שלך ושאינם גזולים.

 

כעת מובן מדוע לא לקח עשיו באותו יום את בגדי החמודות, כיוון שהיו גזולים הן מנמרוד וידע עשיו כי אביו לא יאכל מהציד שיביא הוא, אם ילבש אותם.

 

תשובה זו עולה יפה עם ביאורם של "בעלי התוספות" על המילים:

"בנה הגדול החמדת" בגימטריה - בגזלה לקחם מנמרוד...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏