תולדות- שפה זרה!

"פרשת תולדות משל ונמשל". יעקב עושה הכל שאביו יצחק לא יזהה אותו. הוא מתחזה ושם פרווה על חלקת צווארו, הרי יודע הוא שאין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, למה לקח סיכון כל כך גדול והזכיר שם שמים?! ביאור נפלא בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות"

שפה זרה!

 

"כי הקרה ה' אלוקיך לפני"

 

יצחק אבינו שולח את עשיו לצוד ציד ולהכין עבורו מטעמים, כדי שיברך אותו. שומעת רבקה, ושולחת את יעקב במקומו.

 

יצחק אבינו מתפלא ושואל: "מה זה מהרת למצוא בני"

ויעקב עונה: "כי הקרה ה' אלוקיך לפני"

 

וביאר רש"י:

כשם שהעבד שהלך לבקש לך אישה אמר: "הקרה נא לפני היום" (בראשית כד, יב), וגם האיל שנזדמן בעקדתך לפי שעה, כך הקרה לפני שבשבילך.

 

יצחק חושד שמשהו לא כשורה - ויאמר יצחק אל יעקב: גשה נא ואמושך בני, האתה זה בני עשיו אם לא?!

 

ומבאר רש"י מה העלה את חשדו:

אמר יצחק בלבו, אין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, וזה אומר: "כי הקרה ה' אלוקיך?!

 

נשאלת השאלה:

כיצד לקח יעקב אבינו סיכון כל כך גדול?! אמנם סמך הוא על נבואתה של רבקה אימנו להתחזות לעשיו, אך עדיין הבין את המשמעות ופחד: "אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עלי קללה ולא ברכה"

 

הוא ידע שיצחק אבינו זו מידת הגבורה – "פחד יצחק", הקפדתו עלולה להמית עליו אסון (נדרים ז ע"ב): "כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, מיתה או עניות" רחמנא לצלן.

 

ואם כבר הוא מתחזה ושם פרווה על חלקת צווארו, הרי יודע הוא שאין דרך עשיו להיות שם שמים שגור בפיו, למה לקח סיכון והזכיר שם שמים?!

 

 

התשובה תובן על פי המשל הבא:

 

ראש ישיבה אחד שלח לארצות-הברית את אחד המלמדים החשובים לאסוף נדבות עבור הישיבה. המלמד אמנם היה פה מפיק מרגליות אך אנגלית לא ידע כלל וכלל.

 

הגיע הוא לבית כנסת רחב ידיים וכאלף אזרחים אמריקאים ממתינים למוצא פי השליח שהגיע מחוץ לארץ. רב הקהילה כיבדו לעלות וכולם היטו אוזן וחיכו לשמוע את דבריו.

 

הוא החל לדבר בעברית ולאחר שדיבר כשלוש דקות, קטע אותו רב הקהילה והסביר: "מחילה מכבודו, אנשים הללו אינם מבינים עברית

 Speak in English please   - דבר באנגלית בבקשה"

 

הדרשן מישראל הסתכל על הרב ובתנועת ידיים תוך שהוא מושך בכתפיו ביקש להמשיך לדבר בעברית.


הרב נבוך ואמר לשלוחא דרבנן: "אל דאגה אני יתרגם את דברך...". וכך היה על כל משפט שהשד"ר אמר, רב הקהילה תרגם.


בסיום דבריו המאלפים, עת ניגש רב הקהילה ללחוץ את ידי הדרשן החשוב, שאלו: "מדוע סירבת לדבר באנגלית?! יתכן והדבר היה עושה רושם טוב יותר על השומעים?"

 

הביט בו ה'מגיד' מישראל ואמר: "הייתי מסכים – אך אינני יודע לדבר בשפה האנגלית – שפה זרה היא עבורי!"...

 

הנמשל הוא:

 

כך היה הדבר אצל יעקב אבינו. עבור יעקב אבינו, דיבור בלי הזכרת שם שמים היה בגדר "שפה זרה"! אינו מסוגל לדבר בה!...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏