וירא- אבן טובה של אמונה

"פרשת וירא מוסר השכל". אבן טובה הייתה תלויה לו בצווארו של אברהם אבינו בצווארו עד כדי כך שכל הרואה אותו מיד מתרפא? ומדוע בשעה שנפטר אברהם תלאה הקב"ה בגלגל החמה?. מה המסר לגבינו?... "מוסר השכל לפרשת וירא"

אבן טובה של אמונה

 

"וַיַּרְא וְהִנֵּה שְׁלֹשָׁה אֲנָשִׁים נִצָּבִים עָלָיו..."

 

מבאר רש"י:

והנה שלשה אנשים - אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות...

 

בגמרא במסכת בבא בתרא דף טז מובא:

אבן טובה הייתה תלויה לו בצווארו של אברהם אבינו שכל הרואה אותו מיד מתרפא ובשעה שנפטר אברהם תלאה הקב"ה בגלגל החמה.

 

משל למה הדבר דומה:

 

גביר אחד היה נודע לשם ולתהילה מרוב עשרו ורכושו, אבל בדבר אחד היה הוא משונה מכל הגבירים שכמוהו, שברכושו הייתה מצוי אבן יקרת ערך, שכל הון שבעולם אינו שווה נגדה.

 

באבן הפלא הזו הייתה סגולה שכל מה שליבו חפץ בכל זמן היה מתקיים ע"י אבן הזו - עשירות, בנים הגונים, בבריאות וכל מה שעלה על רעיונו כשרצה דבר מסוים, ע"י אותו אבן הייתה מתמלאת בקשתו.

 

ויהי ביום מן הימים כינס הגביר את כל צאצאיו, ואמר להם, הרי אדם אינו חי לעולם, וגם אני כשיבוא העת שאפרד מן העולם, אמסור לכם בירושה את האבן היקרה הזאת, אבל תדעו שעל אבן כזה צריכים זהירות יתירה - כי אבן כזו לא נמצא בכל כדור הארץ. ודעו! שצריכים אתם אפילו למסור נפשכם על אבן הזאת בכל תוקף ועוז.

 

והנה חלף ועבר זמן, והגביר הלך לעולמו, ויירש בנו את האבן היקרה הזאת והיה משמרה בכל תוקף ועוז כאשר ציווהו אביו...

 

הזמן עשה את שלו ואט אט שכח מכל הסגולות המונחות באותה האבן שראה אצל אביו, חוץ מדבר עיקרי שהוא לא שכח, שיעבור עליו מה שלא יהיה, על אבן הזו צריך הוא למסור את נפשו.

 

ככה הלך מדור לדור מאב לבן, כולם ידעו יקרות האבן, ושצריכים למסור נפשם עליה אבל כל דור שחלף ועבר, היו הצאצאים שוכחים יותר ויותר סגולת האבן, אבל לשמור על האבן עד כדי מסירת נפש, נקודה זאת השריש כל אב לבנו מצאצאי אותו גביר...

 

לאחר שעברו כמה דורות, ועברו מאות שנים, הייתה האבן נמצא ברשותו של צאצא מן הגביר ההוא ועוד ידע אודות המסירות נפש הנצרך לאבן הזאת.

 

יום אחד, בא אליו פיקח אחד שהיה חוקר והיסטוריון ונודע לו אודות סגולות האבן, וגילה לו: "הלא כולם יודעים שיש לך אבן יקרה ששווה כל הון שבעלם ולא תמכור אותו ואפילו תמסור נפשך עבורה... אבל אם כבר יש לך את האבן, למה שלא תהנה מסגולתה הנפלאה, ותחייה חיי נחת, ועשירות? הרי כל אשר תרצה יהיה לך בכוח האבן הזו...".

 

הנמשל ברור:

 

אברהם אבינו היה ראש המאמינים וגילה לנו את אבן הכי יקרה בעולם והיא האמונה בבורא עולם.

שבכוח האמונה הזו יש כל הסגולות בעולם בבני חיי מזוני, וכל מילי דמיטב, ואותו אמונה נמסרה לנו מדור לדור מאב לבן וכן מבן לבנו ובכל דור ודור מוסרים נפשנו על אבן היקרה הזאת - האמונה בה' אחד.

 

אבל יהודי שחי באמת עם אמונה יודע שבסגולת האמונה מונח הכול וכל הסגולות שבעולם כפי שהיה בימי אברהם אבינו ראש המאמינים.

 

ניתן לומר על דרך הדרוש זהו אם כן, המאמר בגמרא שפתחנו בו, אבן טובה הייתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו - היינו אבן היקרה הזאת של אמונה בחי העולמים, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא - שהיה בו כל הסגולות הנפלאות...

 

אם כן הוא, גם אנו צריכים להשתמש באבן טובה הזאת ע"י שנתלה עצמינו באמונה עזה וחזקה על כל נשימה ונשימה, ופסיעה ופסיעה, במהלך כל חיינו, ע"י זה אפשר לפעול כל הישועות שבעולם...

 

ממשיכה הגמרא:

"ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגול חמה"

 

דבר נפלא יש ללמוד מן החמה, שיהיה מה שיהיה, תמיד השמש בגבורתה תאיר בכל התוקף ולא תתפעל משום מניעות המונעים אותה מלעשות תפקידה, היא - השמש מתחזקת בכל התוקף וממשיכה להאיר ולחמם וממלאת במסירות את תפקידה בעולם.

 

ועוד, שתמיד יש עננים המכסים את החמה, ועם כל זה איננה מתפעלת מזה, הולכת בתוקפה ואיננה מתפעלת מן 'ההסתרות', ואולי דווקא וזה מוסיף נופך ליופייה עת שהיא נמצאת תחת ענן, ומזהירה -  מחזה נפלא כאשר היא יוצאת מתחת הענן וכל עין תתפעל מיופייה

 


והמוסר השכל לגבינו:


כך בזמנינו מוטל עלינו לעמוד איתנים וחזקים למרות כל הקשיים והמניעות ו'הסתרות' אשר עומדים נגדינו ולאזור חיל בכל תוקף ועוז להאמין בה' אחד ולהאמין שעל כל פסיעה ופסיעה נמצא ה' אחד המשגיח על כל פרט ופרט מחיינו...

 

ודווקא זה היופי שלנו ובזה נותנים נחת רוח להשי"ת כשרואה בדור חלוש כזה מתחזקים בכוחות למעלה מיכולותינו להאמין באמונה...© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏